Home

Achtergrond 1 reactie

Provincie: fonds reconstructie glastuinbouw

De provincie Zuid-Holland pleit voor een nationaal fonds voor herstructurering van glastuinbouwgebieden.

Daarvoor is een rijksbijdrage nodig. Zo’n fonds bestaat al voor bedrijventerreinen. Volgens gedeputeerde Asje van Dijk van Zuid-Holland moet de incidentele herstructurering verruild worden voor een structurele aanpak met meer hectares, meer continuïteit en minder bureaucratie.

Van Dijk roept het nieuw te vormen kabinet op om samen met de provincie een bijdrage aan zo’n fonds te leveren. Alleen in Zuid-Holland al gaat het om zo’n 4.000 hectare voor herstructurering, waarbij ook aanpassingen nodig zijn aan de weg- en waterinfrastructuur. De kosten lopen in de honderden miljoenen euro’s. Volgens Van Dijk heeft het rapport Nijkamp aangetoond dat de Greenports van nationaal belang zijn. "Glastuinbouw en boom- en bollenteelt leveren een flinke bijdrage aan de handelsbalans. Als we dat zo willen houden, is modernisering van de sector noodzakelijk. Dat vraagt om investeringen van Rijk, provincie én bedrijfsleven."

LTO Noord Glaskracht is blij met het voorstel van Van Dijk. Volgens voorzitter Nico van Ruiten liggen knelpunten bij herstructurering vooral op gebied van infrastructuur. "De onrendabele top ligt vooral bij aanleg van wegen, water en nutsinfrastructuur. Het gaat vaak om een complete gebiedsaanpak."

Eén reactie

  • no-profile-image

    Rode Tomaat

    Van die reconstructies komt geen bal terecht. Geen geld. Zeker nu men geen geld meer kan verdienen aan huizenbouw. En als er al geld is dan gaat dat naar de grote jongens . Zij nemen ädviseurs"in de arm om er zoveel mogelijk geld uit te peuren. De kleinere tuinders krijgen dan de kreumeltjes. Teminste als die niet te groot zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.