Home

Achtergrond

Protest boeren tegen Park Lingezegen

Een groep boeren van de belangengroep De Ploegschaar heeft vandaag met trekkers geprotesteerd tegen het nieuwe Gelderse natuur- en reactiegebied Park Lingezegen.

De provincie wil een moerasdelta van 1.500 hectare aanleggen waarin beperkt ruimte wordt gemaakt voor agrarische bedrijven. De Ploegschaar is door dertig gezinnen opgericht om een betere compensatie voor stoppers te eisen en te voorkomen dat bedrijven in hun uitbreidingsplannen worden beperkt. Ze willen verder meer zeggenschap in de plannen die worden ontwikkeld.

Varkens- en schapenhouder Eric Holleman noemt het park een planologisch circus en stelt dat het louter bedoeld is om de regio te beschermen tegen stadsuitbreiding vanuit Arnhem. "Een buffer is prima, maar waarom kan die buffer niet bestaan uit ons historisch cultuurlandschap?"

Of registreer je om te kunnen reageren.