Home

Achtergrond 207 x bekeken 3 reacties

Pluimveesector wil in gesprek met VWA

De pluimveesector wil een nader gesprek met de Voedsel en Waren Autoriteit over de nieuwe manier van werken van de VWA bij crises.

Dat bleek gisteren tijdens de vergadering van de sectorcommissie Eieren van het Productschap Pluimvee en Eieren. De VWA liet het bij het dioxine-incident met biologische eieren voor het eerst aan de marktpartijen over om te voorkomen dat producten met te hoge dioxinegehalten op de markt zouden komen. In het verleden blokkeerde de VWA bij dit soort incidenten zelf de bedrijven en gaf ze na verloop van tijd vrij. De dioxinebesmetting bleek een gevolg van een partij vervuilde mais.

"Uit juridisch oogpunt is er niets aan de hand. De Europese General Food Law geeft de mogelijkheden om zo op te treden. We waren wel wat verrast dat de VWA voor het eerst deze handelswijze volgde. In de sector was dat amper bekend", aldus sectordirecteur Ben Dellaert van het PPE.

De sector wil echter weten of de VWA in het vervolg steeds deze lijn zal toepassen en of dat dan in alle gevallen de meest gewenste lijn is. "We willen imagoschade natuurlijk ten alle tijde voorkomen." Verder wil de sector de werkwijze binnen de hele productieketen en van de eigen IKB-systemen nog eens tegen het licht houden. Het vrij algemene gevoel is toch wel dat het met name op het punt van de communicatie rond dit incident niet optimaal is gelopen.

Bij de IKB-systemen is het de bedoeling nog eens te bekijken of er misschien gesleuteld moet worden aan de monitoringsschema’s. "Het zou kunnen dat we intensiever moeten gaan monitoren." Ook voor de biologische eieren is er een dioxinemonitoring. Hierbij worden de eieren enkele keren per jaar gecontroleerd op dioxine. Die monitoring was echter in dit geval niet intensief genoeg om het laatste probleem aan het licht te brengen. De vervuiling met dioxine kwam in Duitsland aan het licht op bedrijven die door de Duitse instelling KAT worden gecontroleerd. Ook hier is een intensievere controle een punt van overweging.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  J. van Berkel

  In plaatst van Animal Farm, wordt het Chicken Farm. Lees dat boek maar ns. Nu gaan de kippen en de varkens dus samen regeren. Paars 2 ??

 • no-profile-image

  katja

  Niet met zichzelf Leo uit Someren. Die inhoudsloze gasten houden zich nog altijd bezig met de prangende vraag: wat was er eerder???? De kip of ons grootschalige megaproduct? En dat gaan ze deze eeuw beslist niet oplossen!

 • no-profile-image

  leo

  nou heb ik sterk het idee dat het PPE van wel meer zaken geen weet heeft in de sector, en tedruk is met zichzelf.

Of registreer je om te kunnen reageren.