Home

Achtergrond

PVE: kosten CVI niet onder gezondheidsfonds

De productschappen Vee, Vlees en Eieren vinden het voornemen van het ministerie van landbouw om de kosten die het Centraal Veterinair Instituut (CVI) maakt in verband met besmettelijke dierziekten onder het Diergezondheidsfonds (DGF) te brengen niet bespreekbaar.

Het punt is vandaag besproken in het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren. De PVE wijzen er op dat dit idee bij de besprekingen over het DGF-akkoord eind vorig jaar nooit ter tafel is gekomen. De PVE zien dan ook geen aanleiding om dit idee nu bij de nadere invulling van het DGF-akkoord alsnog door te voeren.

Het gaat om kosten van inzendingen door de VWA aan het CVI in het kader van verdenkingen. Tot 2009 werden deze kosten gefinancierd uit het budget voor de Wettelijke Onderzoekstaken Diergezondheid (WOT). In 2009 ging het in totaal om 346.000 euro voor alle diersoorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.