Home

Achtergrond 2 reacties

Ontpoldering brengt onherstelbare schade

Ontpoldering langs de Westerschelde leidt tot onherstelbare schade voor de landbouw, stelt Wil Lases.

Ontpoldering langs de Westerschelde heeft zeer nare consequenties voor het land en met name voor de landbouw.

Ontpoldering langs de Westerschelde betekent ruimte voor de zee. Als men de zeedijk landinwaarts verschuift dan betekent dat allereerst dat de veiligheid voor de nieuwe frontlijnpolders minder wordt. Men krijgt immers dezelfde garantie als geldt voor de oorspronkelijke zeedijk. Alleen ligt er geen polder als buffer meer voor en heeft men directe schade bij overstroming.

Voorts betekent het verzilting van het ontpolderde gebied en zoute kwel naar de nieuwe frontlijnpolder en dus aanleg van kwelsloten en doorspoelen met zoet water, dat niet aan de landbouw ten goede kan komen.

Er is echter nog een veel ernstiger probleem. Men laat de grond ofwel de kleilaag in de ontpolderde polder niet in tact, omdat men die goedkoop wil gebruiken voor de nieuwe zeedijk en in het geval van de Hedwigepolder ook nog voor het nieuwe dok op Vlaams grondgebied en het gebied naar de eigen hand wil zetten. Het gevolg is dat de zoetwaterbuffer van die ontpolderde polder verdwijnt, alsmede dat de grens van open zout water landinwaarts is verplaatst naar de nieuwe zeedijk en door het ontbreken van de kleilaag de zoetwaterbuffer van de er achterliggende polders aldaar gedraineerd en exponentieel afgeroomd wordt. Dat levert definitieve (landbouw)schade op voor de overgebleven polders ten aanzien van de mogelijkheden van gebruik van zoet grondwater.

Verdieping en ontpoldering is zelf ondermijnend gedrag en de minister van LNV, die zich star opstelt achter een op onjuiste gronden gebaseerd ontpolderingsbeleid (heet natuurbeleid), stuurt doelbewust aan op destructie en verzilting van het land.

Wil Lases is onder meer oud-hoofdingenieur voor Rijkswaterstaat. In het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis plaatst hij de verdieping en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief.

In de Eerste Kamer zijn morgen stemmingen over moties van de SP en de PvdA over de Hedwigepolder en de verdieping van de Westerschelde.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    LTO-Hater

    Die Wil Lases lijkt me een verstandig en intelligent persoon. Helaas heb je als verstandig en intelligent persoon in dit land niets meer te zoeken. We zijn overgeleverd aan gekken.

  • no-profile-image

    natuurhater

    Alle plannen voor natuur ontwikkeling direct mee stoppen , het gaat van kwaad naar erger. De gevolgen is niet te overzien . Elke EURO is er 1 teveel , het is een bodemloze put .

Of registreer je om te kunnen reageren.