Home

Achtergrond 4 reacties

Ondernemer centraal

Het ministerie van landbouw heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor invoering van dierrechten voor alle sectoren.

Via dierrechten zou de overheid grip kunnen houden op de omvang van de veehouderij, als in 2015 het melkquotum en de varkens- en pluimveerechten vervallen. Met het stellen van grenzen aan de omvang van de veehouderij kan voorkomen worden dat de milieunormen worden overschreden, is de gedachtengang.

Vanuit de melkveehouderij wordt fel gereageerd op de dierrechten: het zorgt voor extra kosten en het draagt niet bij aan een oplossing voor het mogelijk overschrijden van milieudoelen. Ook vanuit de varkenshouderij wordt zorgelijk gereageerd: hoe worden de dierrechten op een correcte en werkbare manier geregeld?

Het is logisch dat de veehouderij niet zit te wachten op nieuwe productiebeheersing. In de huidige stelsels is veel geïnvesteerd in rechten die gevoelsmatig niets opleveren. Het werkt kostprijsverhogend en verslechtert de Nederlandse concurrentiepositie. Beter is de ondernemer zelf verantwoordelijk te stellen: bedrijfsuitbreiding betekent investeren in milieumaatregelen. Nadeel van zo’n aanpak is overzicht. Voor elke bedrijfsuitbreiding moet bewezen worden dat het milieu niet extra belast wordt. Dit verlaagt de administratieve lastendruk niet.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  LNV zou eerst eens moeten bewijzen dat het milieu wèl wordt vervuild. Nogmaals: de "vervuiling" komt door rekenfouten in de mestwet. Ga eerst maar eens onderzoek doen naar de werkelijke werking van org. en anorg. mineralen, voordat we hier nog eens honderden miljoenen aan uitgeven.

 • no-profile-image

  mwph van kempen

  De invoering van dierenrechten lost n.m.m niets op in de beheersmatige sfeer. Er zullen grotere concentratis van dieren komen (grotere bedrijven). De gezinsbedrijven zullen nog meer verdwijnen en de leegloop van het agrarisch platteland (voor zover nog aanwezig) zal nog sneller plaatsvinden. Er dreigen voedseltekorten op termijn, de kwaliteit /borging van het voedsel moet beter/goed blijven. Binnen onze landsgrenzen zal dit moeilijk worden met het huidige verdringingsbeleid. (=agr. bedrijven hebben geen toekomst meer : glastuinbouw is te duur; voor de intensieve veehouderij is geen plaats meer; kosten worden hier te hoog en de belangen worden beghartigd door mensen die niet uit de sector komen). De invoering van dierenrechten is bovendien discriminerend: waar wordt in nederland op deze manier een sector zo aangestuurd? Ik wordt er moe van!

 • no-profile-image

  Bertus

  Waarom heet dit artikel "ondernemer centraal"?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Kritische Lezer heeft gelijk en de bewijzen worden geleverd in de mestfora "chauffeur.....etc" en "puber.....etc". De mestwet is de bron van alle ellende of beter: LNV is al vele decennia de rotte plek in onze successieve regeringen. Als dat nu eindelijk eens aangepakt zou worden door LNV op te delen onder EZ en VROM, dan kunnen er weer tien commissies aan de slag om alle wildgroei en mismanagement van Verburg en haar ambstvoorgangers aan het daglicht te brengen. En om subiet het vreselijke WUR-wanproduct Mestwetgeving (want de basisfouten van dit stinkende schierei werden in de Food Valley gelegd) voor eens en altijd uit de wereld te helpen!

Of registreer je om te kunnen reageren.