Home

Achtergrond 162 x bekeken

OESO: Nederland moet flink hervormen

Een nieuwe Nederlandse regering moet met concrete maatregelen komen om vanaf 2011 het overheidstekort weer terug te dringen.

Met het oog op de vergrijzing moet er vooral sterk op de uitgaven aan de zorg en pensioenen worden gelet. Daarnaast moeten het ontslagrecht en de huizenmarkt op de schop en dient de kilometerheffing te worden ingevoerd.

Dat adviseert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in het vandaag gepresenteerde onderzoek over de Nederlandse economie. Volgens de OESO heeft de Nederlandse overheid tot dusver goed gereageerd op de economische crisis. De nieuwe regering moet nu echter duidelijk maken hoe de overheidsfinanciën weer op orde kunnen worden gebracht.

In dat kader adviseert de OESO om de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar door te zetten. Om de pensioenen betaalbaar te houden zou de pensioengerechtigde leeftijd op de langere termijn zelfs gekoppeld moeten worden aan de levensverwachting.

Om meer mensen in Nederland aan de slag te krijgen, pleit de economische denktank van de rijke landen voor een versoepeling van de ontslagbescherming en kortere werkloosheidsuitkeringen. Door versoepeling van het ontslagrecht zouden werkgevers bij economisch herstel eerder nieuwe werknemers in dienst nemen. Door werklozen minder lang van een uitkering te voorzien worden ze daarnaast eerder geprikkeld om de arbeidsmarkt weer te betreden, aldus de OESO.

De organisatie ziet mobiliteit als een van de belangrijkste problemen van de Nederlandse economie. Nederlanders zijn veel meer tijd kwijt aan het reizen van en naar het werk dan andere Europeanen, onder meer vanwege het aanhoudende fileprobleem. Om dat op te lossen moet het volgens de economen niet alleen makkelijker worden om nieuwe wegen aan te leggen, maar moet er ook een kilometerheffing komen om het rijden op drukste tijden te ontmoedigen. Beter openbaar vervoer moet de automobilisten verder van meer alternatieven voorzien.

De mobiliteit kan verder worden aangepakt door een grondige aanpak van de huizenmarkt, waardoor het minder onaantrekkelijk wordt om te verhuizen. De OESO pleit er in dat kader voor de overdrachtsbelasting op koophuizen te schrappen en de hypotheekrenteaftrek af te bouwen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.