Home

Achtergrond

Nieuwe website knooppunt van groene en grijze kennis

Vandaag wordt een nieuwe website gelanceerd onder de naam www.ecoengineering.nl.

De site biedt veel informatie over de inzet van groene en ecologische principes voor verbetering van het milieu en als integraal onderdeel van gebouwen.

De nadruk ligt daarbij voorlopig op groene daken, groene gevels (verticaal groen) en groene waterzuiveringsinstallaties. De nieuwe site is een onderdeel van de snelgroeiende portal www.groenweb.nl die kennis ontsluit voor de boomkwekerij, bloembollenteelt en boomverzorging.

De sites zijn een trefpunt voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Groenweb Eco Engineering wil voorzien in de behoefte aan een goede en betrouwbare informatievoorziening. Het idee achter de nieuwe website is ontstaan in overleg tussen hogeschool Van Hall Larenstein, brancheorganisatie VHG (voor ondernemers in het groen) en diverse AOC's.

Door een intensieve samenwerking op het gebied van onderzoek: TU Delft, Wageningen UR (WUR, PPO, Alterra) en de Groene Kennis Coöperatie (GKC), bedrijfsleven (VHG) en het agrarische onderwijs vormt de site een nieuw medium voor informatievoorziening en uitwisseling van ervaringen binnen dit snel groeiende vakgebied.

Een redactie van deskundigen draagt zorg voor groei en beheer van de website met vertegenwoordiging vanuit het onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Groenweb Eco Engineering is een knooppunt van kennis voor de gehele sector.

De bezoeker van de site heeft zelf grote invloed op de ontwikkeling van de site. In sectoren, zoals boomverzorging, bloembollenteelt en boomkwekerij zijn hiermee al positieve ervaringen opgedaan. Groen kennisnet speelt een belangrijke rol in de bundeling en het beschikbaar stellen van diverse vormen van informatie en levert een zoekfunctie, actuele kennisbronnen, nieuwsberichten en het Kennisloket. Onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven maken daar dankbaar gebruik van. De toegang tot de informatie is vrij, alleen voor het interactieve deel heeft de bezoeker een account nodig om in te loggen, maar ook dit is voor iedereen gratis toegankelijk.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.