Home

Achtergrond 348 x bekeken

Niet enkel de nuchtere feiten

De ratio en de feiten zijn niet per definitie superieur aan onderbuikgevoelens.

Er is verandering op til. In varkensland klinkt voorzichtig dat de ratio, het verstand, niet langer altijd het middel is om met kritiek om te gaan of om onder burgerwensen uit te komen. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers klopte vorige week diverse malen met de vlakke hand op zijn onderbuik, terwijl hij de leden van Pigture Group toesprak. „Híer komt vaak de kritiek vandaan. Die moet je niet willen pareren met alleen een verstandelijke redenering. Wil men een gesloten voerkringloop in de regio, dan halen we voer uit de regio. Ook al is dat milieutechnisch niet beter, misschien zelfs slechter.”

Huibers’ toespraak is veelbetekend en mag als een trendbreuk worden gezien. Normaal gesproken put de varkenshouderij zich uit in het aanslepen van ‘nuchtere feiten’ om criticasters de mond te snoeren.

Veelzeggend in dit opzicht is een passage uit de notulen van de jaarvergadering op 3 februari 2009 van LLTB-vakgroep varkenshouderij: ‘In de hierop volgende discussie wordt verontwaardigd gewezen op de uitingen van o.a. Milieudefensie. Opgemerkt wordt dat deze instantie een uitgekiende strategie heeft en onbeschaamd gebruik maakt van emoties. Als tegenwicht zal de landbouw zelf moeten komen met gelikte reclamecampagnes, waarbij de waarheid de basis vormt.’

Het is alsof je bij iemand die het op een feestje niet naar zijn zin heeft, een thermometer in zijn bierglas stopt en vervolgens zegt niet te snappen waarom hij het niet leuk heeft.

Slachters en supers hebben verinnerlijkt dat de klant koning is en altijd gelijk heeft. Nu is dat besef ook in de primaire sector te beluisteren, een stap vooruit. De vrees slachtoffer te worden van ongefundeerde grillen van de burger is misplaatst. Zie hoe de weerstand tegen onverdoofd castreren heeft uitgepakt.

Een minder defensieve houding en meer dialoog geven anno 2010 aanknopingspunten om de licence to produce zeker te stellen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.