Home

Achtergrond

Nederland tegen regulering EU-markt groente en fruit

De Nederlandse handel en telersverenigingen in groente en fruit zijn tegen een grotere rol van de EU in het landbouwbeleid na 2013.

Die grotere rol, zoals meer marktsturing en meer controle aan de EU-grens, wordt bepleit in een brede toekomstresolutie van het Europese bedrijfsleven.

De EU-koepels voor handel (Freshfel), teelt (Copa Cogeca) en verwerking (Profel) bereikten vrijdag overeenstemming over een gezamenlijke visie over het landbouwbeleid. Hun oproep tot terugkeer van interventie en grenscontroles wordt echter niet gedeeld door Nederlandse partijen. "Wij zitten niet te wachten op meer grenscontrole. We proberen juist de import te versoepelen", zegt Willem Baljeu, directeur van handelskoepel FrugiVenta. Ook de koepel voor telersverenigingen DPA staat niet achter ruimere interventiemogelijkheden, maar wijst op het belang van brede overeenstemming.

Volgens Baljeu is de resolutie alleen nog een basisdocument. "De discussie over de toekomst van het landbouwbeleid begint pas. We kijken via onze Europese koepel Freshfel, op wat voor punten we ons in de verdere discussie zullen richten." Dat geldt ook voor Copa Cogeca.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.