Home

Achtergrond

Mitsen en maren

De Europese Commisie wil op grote schaal de teelt van transgene gewassen in Europa toestaan.

Brussel stelt in grotendeels uitgelekte voorstellen dat Brussel meer ruimte krijgt voor de toelating van nieuwe genetische gewassen, terwijl de lidstaten de mogelijkheid hebben de teelt te verbieden.

Het is de eerste krachtige poging om het vastgelopen biotechnologiebeleid van de Europese Unie vlot te trekken. Gezien de enorme verdeeldheid over dit onderwerp is de toelating van transgene gewassen verzand geraakt in een steekspel, dat altijd eindigt in een patstelling.

Het is zeer te prijzen dat de Europese Commissie probeert van die doodlopende weg af te geraken. Brussel doet dat met een tweesporenbeleid: zij zoekt de gewenste innovatie door de toelating te vergemakkelijken en probeert dit te bereiken door notoire tegenstanders als Oostenrijk en Italië hun blokkerende tegenstem op te laten geven door hen de vrijheid te geven eigenhandig teeltverboden af te vaardigen.

Er zijn nog wel mitsen en maren. De verandering in wetgeving en toelatingsproces zal jaren vergen. Brussel zet de deur naar WTO-klachten wijd open, al kan zij deze eventueel nog wel afwenden op landen die de teelt verbieden. Kwalijker is dat de eenheid in de EU en het terecht geroemde gelijke speelveld wordt verlaten.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.