Home

Achtergrond 1 reactie

Mestinitiatief moeite waard

Mestafzet is een van de pijnpunten van de Nederlandse varkenshouderij.

Vrijwel alle bedrijven moeten mest afvoeren, wat leidt tot hoge kosten. Al decennia lang wordt gezocht naar een oplossing. Collectieve initiatieven voor mestwerking strandden doordat ondernemers voor de goedkoopste weg kozen. Ook initiatieven waarbij de overheid een belangrijke rol speelt, komen langzaam op gang.

De NVV komt met een nieuw plan: de invoering van mineralenrechten voor alle veehouderijsectoren. Bedrijven die mest moeten afzetten, moeten hiervoor een heffing betalen, tenzij de mest via vaste contracten wordt verwerkt of buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. Varkenshouders zullen niet blij zijn met het betalen van een extra heffing. Maar op dit moment lijkt het een goede weg naar een oplossing.

Initiatieven op basis van vrijwilligheid blijken niet te werken. Een verplichting die vanuit de sector zelf wordt opgelegd, lijkt een goed alternatief: iedereen moet mee doen of zelf zorgen voor een alternatief. Risico aan het voorstel is dat er papieren oplossingen komen met contracten van mestverwerking, terwijl deze in de praktijk niet wordt nageleefd. Maar het lijkt zeker de moeite waard om hier als sector gezamenlijk in te stappen.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    verstraten

    Dat het mineralenoverschot collectief ipv vrijblijvend aangepakt moet worden is ook mij duidelijk. Ook binnen LTO leven gedachten in deze richting.
    Dat het NVV stappen in die richting wenst te zetten geeft aan dat het draagvlak niet onbereikbaar is.
    Vraag me wel af of introductie van mineralenrechten en afschaffen dierrechten niet zoiets is als dweilen met de kraan open. Het kan niet zo zijn dat het collectief heffing moet betalen om de groeiers hun gang te laten gaan. En het per sector labelen daar zie ik zo 123 het nut niet van in. Als het bijv. economisch interessant is om een bepaalde soort mest zodanig te bewerken dat die relatief het makkelijkst van de interne markt te halen is dan hebben alle sectoren daar baat bij, dus laat een collectieve heffing dan ook collectief renderen. Om zo maar wat kanttekeningen te plaatsen

Of registreer je om te kunnen reageren.