Home

Achtergrond

'Mest betalen op basis van fosfaatgehalte'

Mest zou uitsluitend en alleen moeten worden verhandeld en betaald op basis van de werkelijke kilo's fosfaat die in die mest zitten.

Met dat voorstel wil LTO in overleg met Cumela. Dat meldde ZLTO-voorzitter Hans Huijbers tijdens de jaarbijeenkomst van Topigs in Ede. Het idee moet worden gezien in de strategie waarmee LTO het fosfaatoverschot te lijf wil gaan. Vorige week werd al bekend dat LTO samen met de mengvoerindustrie harde afspraken wil maken om de fosfaatgehalten in mengvoeders terug te dringen.

Via het voerspoor is het fosfaatoverschot volgens LTO met 20 miljoen kilo terug te dringen. Terugdringen van de fosfaatgehalten is noodzakelijk omdat in 2015 de mestregels worden aangescherpt.

Huijbers waarschuwde in zijn betoog dat de sector de komende jaren het mestprobleem echt aan moet pakken. "In Den Haag liggen de scenario’s om de veesector met 15 procent in te krimpen klaar. We kunnen niet achterover leunen. De vrijblijvendheid is over", aldus Huijbers.

Huijbers verwees in zijn betoog naar België. Dat land slaagde er volgens hem in om in 10 jaar tijd volledig evenwicht op de mestmarkt te bereiken door veehouders met uitbreidingsplannen te verplichten de mest te verwerken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.