Home

Achtergrond 1 reactie

Meer ruimte voor veehouderij in Drenthe

In de provincie Drenthe komt meer ruimte voor de veehouderij.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het advies van de stuurgroep Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) om minder natuurgebieden aan te wijzen in vergelijking tot de huidige WAV-kaart. Daardoor worden minder veehouderijen belemmerd in hun bedrijfsvoering.

Door een wijziging van de wet in 2007 mogen provincies niet langer alle kwetsbare natuurgebieden aanwijzen, maar alleen de meest kwetsbare. Dat geeft de Drentse landbouw meer ruimte.

Gedeputeerde Rein Munniksma is tevreden over het verloop van het proces. "Ongeveer de helft van de grotere veehouderijen waar het besluit invloed op uitoefent, heeft daardoor niet langer te maken met beperkingen vanuit de WAV", aldus Munniksma.

"Daarnaast komt nog een aantal kleinere bedrijven buiten de zone te liggen. Voor de landbouw een belangrijk resultaat. Door kleinere losliggende natuurgebieden niet meer als ecologische hoofdstructuur (EHS) te bestemmen, wordt ruimte geboden aan de landbouw. Daar staat tegenover dat de robuuste gebieden binnen de EHS beschermd worden tegen groei van ammoniakemissie. Een goede balans tussen landbouw- en natuurbelangen", vindt Munniksma.

De aangewezen gebieden op de WAV-kaart zijn bestaande natuurgebieden van voor 1 mei 1998. Jongere natuurgebieden kunnen niet worden aangewezen. Een natuurgebied kan alleen worden aangewezen als het onderdeel uitmaakt van de EHS en voldoet aan een bepaalde mate van verzuringgevoeligheid.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage tot en met 27 juli. Daarna moeten Provinciale Staten de nieuwe WAV-kaart definitief vaststellen. Het ministerie van LNV moet de nieuwe kaart ook nog goedkeuren. Tot die tijd blijft de bestaande kaart gelden.

Kelly Lubbers

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    wassen neus,de meeste gebieden vallen toch weer onder Natura 2000

Of registreer je om te kunnen reageren.