Home

Achtergrond 498 x bekeken

Lobby voor sterke landbouw

Agribusiness, Wageningen UR, LTO Nederland en de Nationale Coöperatieve Raad werken aan een gezamenlijk actiepuntenprogramma.

Doel is om het volgende kabinet te overtuigen van het belang van een sterke sector met een eigen ministerie. Albert Jan Maat van LTO Nederland is een van de initiatiefnemers van de coalitie en bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR neemt het voortouw, aldus Maat. In de komende maand moet bij de kabinetsformateur een stuk op tafel liggen, waarin niet alleen het belang van de sector tot uiting komt, maar ook ambities worden geformuleerd op gebied van onder meer duurzaamheid en dierenwelzijn.

De coalitie wil het initiatief naar zich toetrekken en vraagt ruimte van het nieuwe kabinet voor investeringen en innovaties. Albert Jan Maat zegt dat de coalitie deels voortborduurt op de ondernemersvisie Optimistisch! van LTO Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW. Daarin staat onder meer dat Nederland moet inzetten op het behoud van de voorsprong die is verkregen op het terrein van onder meer de glastuinbouw, agro-industrie, en de biobased economy.

Volgens LTO Nederland is het van groot belang dat een brede coalitie het belang van de agrifoodsector benadrukt. Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR verbaast zich erover dat hierop steeds de aandacht moet worden gevestigd. Hij bepleit een sterk groen ministerie, dat tot de zes kerndepartementen in het nieuwe kabinet behoort. Volgens hem is het onbestaanbaar dat een sterke sector, juist in Nederland, geen eigen ministerie heeft.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.