Home

Achtergrond

'Landelijke bundeling niet oplossing'

De oplossing voor de afzetcrisis in de tuinbouw is waarschijnlijk niet landelijke bundeling.

Telers zijn teveel gewend individuele keuzes te maken, zonder rekening te houden met collectief. Hans van Luijk, directeur van Versdirect.nl ziet meer in gerichte ketensamenwerking binnen telersverenigingen en professionalisering van bedrijven na een sanering. "Kijk naar andere sectoren en zie wat daar al heeft plaatsgevonden. De tuinbouw zal daar niet in achterblijven", zegt Van Luijk in zijn column voor Versdirect.nl.

De constante roep om landelijke bundeling als oplossing van de problemen noemt hij opmerkelijk. "Daarom is het vreemd dat wanneer het fout gaat in de sector direct de oude reflexen terugkomen." De tuinbouw wordt steeds minder een agrarische sector met coöperatieve ondernemers. "Het staat vast dat een groot deel van het probleem in de afzet van ons product voortkomt uit het feit dat de laatste jaren het areaal en productie te hard gegroeid zijn. Zonder dat daarbij iemand zich afvroeg of er wel genoeg ruimte in de markt was. Iedere teler heeft individueel de keuze gemaakt om uit te breiden zonder dit af te stemmen met het collectief. Niemand heeft zich afgevraagd of het wel verstandig was om zoveel areaal erbij te krijgen. Iedereen was bang dat hij achterbleef. En nu het fout gaat moet het collectief de oplossing bieden."

Of registreer je om te kunnen reageren.