Home

Achtergrond 1 reactie

Landbouw verliest vooral grond aan woningbouw

Het landbouwareaal is tussen 1996 en 2006 met bijna 100.000 hectare afgenomen.

Het grootste deel daarvan, ruim 60.000 hectare, werd in gebruik genomen voor woningbouw.

Een aanzienlijk kleiner deel, bijna 20.000 hectare, werd opgeofferd aan natuur. Dat blijkt uit het Landbouw Economisch Bericht 2010, dat het onderzoeksinstituut LEI vandaag presenteert.

De laatste jaren is het verzet vanuit de agrarische sector tegen het moeten wijken voor natuur sterk toegenomen. De LEI-cijfers laten zien dat dit relatief meevalt; boeren verdienen vaak flink aan de verkoop van hun grond voor woningbouw-doeleinden.

Tegelijk constateert het LEI dat de landbouw bij wijzigingen in het grondgebruik een 'restpost' is geworden; gingen extra claims van andere functies, vooral van woningbouw, in het verleden ten koste van de natuur, nu deze wordt beschermd is de landbouw de klos. "De krimp van het landbouwareaal lijkt hierdoor nog lang niet in zicht."

De gemiddelde grondprijs steeg sinds 2006 van 29.000 naar 47.000 euro per hectare. Het LEI schrijft dat met name toe aan de geplande afschaffing van de melkquota. De bezuinigingen op grondaankopen voor natuur zullen een drukkend effect hebben op de grondprijs.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    lol

    Voor woningbouw wil men wel wijken omdat et geld oplevert, bij natuur wordt je grond onteigend en ben je gewoon de klos.

Of registreer je om te kunnen reageren.