Home

Achtergrond 5 reacties

LTO wil snel fosfaatgehalten voer aanpakken

LTO Nederland streeft op korte termijn naar een collectieve structurele aanpak van het mestfosfaatoverschot via het voerspoor.

Dat zei Henk Boelrijk tijdens de openbare bestuursvergadering van het Productschap Diervoeder.

Op het idee reageerde Nevedi-directeur Henk Flipsen positief. Flipsen: "We zitten op hetzelfde spoor. Dit onderwerp staat ook bij ons hoog op de agenda."

LTO wil een structurele systematische aanpak van de fosfaatgehalten in mengvoer, zonder dat allerlei commerciële belangen daar doorheen spelen, meldt Boelrijk. "We willen daarover met de Nevedi in gesprek." Om het doel te bereiken zijn er meerdere mogelijkheden volgens de LTO’er. "Je kunt denken aan een convenant met de voersector waarbij harde afspraken op papier worden gezet. Je kunt ook denken aan een verordening van het productschap, zodat er een meer dwingend karakter van de afspraken ontstaat.

LTO wil ook het ministerie van landbouw bij het initiatief betrekken. Boelrijk: "Er moet misschien nog onderzoek worden gedaan wat door het ministerie gefaciliteerd kan worden. Ook kun je denken aan regelgeving van het ministerie, waardoor er mogelijk iets kan worden bereikt."

LTO wil nog voor de zomer duidelijkheid over de te volgen route en streeft ernaar dit najaar concrete stappen te zetten op dit terrein. Boelrijk: "Het maakt deel uit van onze visie op mestbeleid." Als er niets gebeurt aan het mineralenoverschot zit de Nederlandse veehouderij over enkele jaren met een overschot van 175 miljoen kilo fosfaat, zo becijferde Boelrijk.

Behalve mestverwerking is ook het voerspoor voor LTO een belangrijke optie om het fosfaatoverschot aan te pakken. Tien procent minder fosfaat in het voer levert een reductie van het overschot op van 20 miljoen kilo. "Dat is uit allerlei onderzoek al gebleken en dat zullen we moeten aanpakken."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Biggenfokker

  Als 10 % 20 miljoen kilo is en we moeten 175 miljoen dan moeten we dus 97 % reduceren van het voerverbruik wat klopt hier niet???

 • no-profile-image

  Hans

  Het is redelijk simpel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat via de mest moet geplaatst worden. Nu lukt dat met mestafzet en export aardig op de beschikbare grond. Straks met het aanscherpen van de fosfaatnormen voor landbouwgrond niet meer. Dan moet je dus extra fosfaat kwijt, niet 175 miljoen kg trouwens (da's de productie), maar tussen 20 en 50 miljoen kg.
  Het fosfaat wordt deels toegevoegd en is deels een gevolg van bijproducten en verder afhankelijk van de grondstofsamenstelling. Minder fosfaatrijke grondstoffen gebruiken en dat collectief afspreken, lijkt mij een prima plan. Die voedernormering voor fosfaat, hoe oud is die inmiddels? Er is ook niemand meer die gelooft dat je alleen met 20% ruw eiwit een goed voerrantsoen kunt maken.

 • no-profile-image

  Han

  Misschien voor julie een weet, maar voor mij een vraag; "Hoe komt het fosfaat in het voer?" Wordt het toegevoegd dan kan het eenvoudig minder, zit het eenvoudig in de basis van de producten (graan, mais, soya etc.) wordt het moeilijk. Deze gewassen groeien niet zonder fosfaat. Komt het fosfaat uit allerlei afvalproducten zullen we die moeten weren uit het voer of fosfaat >vrij< maken<, dit zal geld gaan kosten. Eén ding is positief er is behoefte aan fosfaat meststof in de wereld.

 • no-profile-image

  wijnand Wiegeraadt

  aan mengvoer wordt nauwelijks fosfaat toegevoegd. Verlagen van fosfaatgehalte in mengvoer dwingt tot andere samenstellingen en verhoogt de prijs van mengvoer ( afhankelijk van de prijsverhoudingen op de grondstoffenmarkt en voersoort) met zo'n 10 tot 50 cent per 100 kg. Verplicht verlagen van fosfaatgehalten in mengvoer zal met name in de melkveehouderij, waar behalve mengvoer vaak enkelvoudige producten met zeer hoge fosfaatgehalten worden gevoerd, tevens gekoppeld moeten worden aan de beoordeling en aanpassing van het totale rantsoen op het melkveehouderijbedrijf.

 • no-profile-image

  Maja

  Terug naar school zou ik zeggen biggenfokker.
  Het gaat nl. om 10% minder fosfaat in het voer.
  Er wordt niet gezegd hoeveel fosfaat er in het voer zit.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.