Home

Achtergrond 246 x bekeken

LTO vreest beperkingen intensieve veehouderij Utrecht

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht wil bouwblokken voor de intensieve veehouderij in het reconstructieplan Gelderse Vallei-Utrecht Oost beperken.

Het voorstel gaat in tegen het advies van de reconstructiecommissie.

Ook wil GS dat rond het Natura 2000-gebied Kolland-Overlangbroek de zonering wordt gewijzigd van verwevingsgebied in extensiveringsgebied. LTO Noord dringt er bij Provinciale Staten op aan het advies ongewijzigd over te nemen.

Utrecht is landbouwkundig ingedeeld in drie soorten gebieden. In landbouwontwikkelingsgebieden (LOGS) kunnen bedrijven volop ontwikkelen. In extensiveringsgebieden is voor de intensieve veehouderijen geen groei mogelijk. In verwevingsgebieden is 30 procent groei mogelijk wanneer het bouwblok nu kleiner is dan 1,5 hectare.

Omdat de LOGS door allerlei nieuwe beperkingen onvoldoende ruimte bieden aan bedrijven, heeft de commissie ter compensatie voorgesteld dat bedrijven in verwevingsgebieden niet één maar twee keer 30 procent kunnen groeien. De gemeente zou moeten beslissen.

Nu wil GS de tweede ronde organiseren via een provinciale verordening, die volgens LTO dusdanig dusdanig strikt is dat in de praktijk ontwikkeling nauwelijks mogelijk is. Secretaris Theo Stam van LTO Noord provincie Utrecht vindt de opstelling van GS een afwijking van de geest van de reconstructiecommissie.

"De commissie moest recht doen aan het belang van de landbouw, die door de gebrekkige ontwikkeling van de LOGS. Nu wordt voor de LOGS niks geregeld, en wordt de compensatie weer overboord gegooid."

Of registreer je om te kunnen reageren.