Home

Achtergrond

Kenniscentrum voor speciale teelten

LTO, Plantum (veredelaars) en Nefyto (gewasbeschermingsmiddelenproducenten) zijn een kennisnetwerk gestart voor speciale teelten.

Het netwerk moet de teelt van nieuwe gewassen stimuleren.

Het virtuele kennisnetwerk is deze week van start gegaan. Het Expert Centre Speciality Crops geeft informatie over bijzondere teelten als cichorei, pootaardappelen, groentezaden en diverse gewassen in de groente- en sierteelt. De land- en tuinbouw leeft bij de gratie van nieuwe gewassen, zei voorzitter Sjaak Langeslag van de LTO-werkgoep Gewasbescherming op de startbijeenkomst. "We willen die teelten stimuleren. Kennis bundelen heeft alles te maken met de verdiencapaciteit van ons land. Dat is hard nodig gezien het huidige economisch tij."

De start van het kennisnetwerk (www.specialitycrops.eu) is precies één jaar voordat de nieuwe EU-verordening voor gewasbescherming van kracht wordt, schrijven de organisaties in een verklaring. “De toelating van middelen wordt sterk geharmoniseerd en is vanaf 14 juli 2011 in een zonaal systeem geregeld. Ook wachten eind 2012 nieuwe regels voor duurzaam en geïntegreerd telen van gewassen. Hier ligt ook een rol voor het centrum.”

Of registreer je om te kunnen reageren.