Home

Achtergrond 218 x bekeken

Kabinet moet kiezen voor lange termijn

Een logische stap voor het nieuwe kabinet is duurzaamheid centraal stellen, ook in de landbouw. Dat stelt Wouter van der Weijden in aanloop naar de formatie.

De verkiezingsstrijd was in één opzicht een doorbraak: voor het eerst stond de lange termijn (tot 2040) centraal. Vijf punten voor het regeerakkoord.

1. De energievoorziening van Nederland en de EU moet duurzaam worden. De energiewerkgroepen van zes politieke partijen hebben daarvoor een ambitieus plan gepubliceerd. Speerpunt: garandeer naar Duits voorbeeld gedurende 20 jaar een rendabele prijs voor producenten van duurzame energie. Dus geen jojo-subsidiebeleid van het ministerie van Economische Zaken meer, dat investeringen heeft gefrustreerd.

2. Stop met pappen en nathouden in de intensieve veehouderij. Ook ZLTO-voorzitter Huijbers vindt dat de problemen te groot zijn geworden om door te gaan op de huidige weg. Houdt een debat gericht op een nieuwe, integrale toekomstvisie, die voorbouwt op het werk van de Commissie-Wijffels (2001). Doel moet zijn de voorhoederol van Nederland in een integraal-duurzame ontwikkeling van de veehouderij. Laat die klus niet over aan de gevestigde technocraten, want voor je het weet leggen ze de zegeningen van het megabedrijf nog één keer uit.

3. Ook voor de melkveehouderij is dringend een nieuwe toekomstvisie nodig. De naderende afschaffing van de melkquotering kan ertoe leiden dat melkveehouders de intensieve vee-houderij achterna gaan. Bedenk wel: niet het publiek dat de koe in de wei wil houden is dom, maar de onderzoeker die zo’n wens probeert weg te redeneren.

4. Ga verder met het door minister Verburg ingezette beleid voor duurzaam voedsel. Maar zet niet alle kaarten op zelfregulering; sturen kan nodig zijn.

5. Splits het ministerie van LNV niet lichtvaardig op. De landbouw is een bio-based, multifunctionele sector. Als EZ – welhaast het Politburo van de marktwerking – het voor het zeggen krijgt, moeten we ons hart vasthouden voor zaken als dierenwelzijn en landschap.

Als het nieuwe kabinet een duurzame landbouw in 2040 wil, moet het snel wissels omzetten.

Wouter van der Weijden is directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.