Home

Achtergrond 1 reactie

Herstel op graszaadmarkt

De graszaadmarkt vertoont duidelijke tekenen van herstel.

Dat is een conclusie die getrokken werd onlangs op het jaarlijkse congres van de International Seed Federation, de wereldorganisatie voor de zaaizaadhandel. Dit meldt het Productschap Akkerbouw (PA). Dat is goed voor de prijsvorming en biedt ruimte voor areaalgroei in 2011.

Nederlandse graszaadbedrijven hebben een druk tot zeer druk voorjaarsseizoen achter de rug voor wat betreft de afzet. De verkopen van zowel voeder- als gazongrassen waren nationaal en internationaal zeer goed en liggen ver boven het niveau van vorig jaar.

Dit marktherstel is toe te schrijven aan winterschade aan grasland en -velden. Ook is er sprake van een inhaaleffect na de lage verkoopvolumes in voorgaande jaren. Duidelijk is ook dat een toenemend optimisme in de handel, na het passeren van het dieptepunt van de economische crisis, eveneens een rol van betekenis speelt.

Verder speelt de verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar de Europese handelsbedrijven in de kaart. De graszaadexporten vanuit de Verenigde Staten naar de EU zijn zeer fors gedaald. Dit vermindert de prijsdruk.

De oppervlakten graszaadteelt voor 2010 is in zowel Europa als belangrijke productiegebieden buiten Europa fors afgenomen. Dat is goed voor het prijsherstel.

Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat de graszadenvoorraden de komende tijd kunnen dalen naar een aanvaardbaar niveau. Hierdoor kunnen de groothandelsprijzen herstellen. Handelsbedrijven zullen ernaar streven om het areaal in 2011 iets te laten groeien ten opzichte van 2010. Het Nederlandse areaal voor 2010 is met ongeveer 12.000 hectare het laagste in 40 jaar.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Rode Tomaat

    Nou mijn zaadmarkt is nog steeds zwartzaad hoor.....

Of registreer je om te kunnen reageren.