Home

Achtergrond

Handel bezorgd om omzetting verkeersrichtlijn

Het voornemen van de EU om de verkeersrichtlijn voor uitgangsmateriaal om te zetten in een verordening, is zorgelijk voor de pootgoedsector.

Bij een verordening gelden voor alle lidstaten dezelfde eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van virusziek in pootaardappelen. De huidige richtlijn geeft Nederland de mogelijkheid om strengere eisen te hanteren dan de richtlijn, zegt voorzitter Kees van Arendonk van Europatat, de Europese organisatie van de aardappelhandel. "Daarmee kan Nederland zich onderscheiden."

Europatat praat in Brussel over invulling van de nieuwe verordening. Om beter te kunnen lobbyen heeft Europatat de statuten gewijzigd. Arendonk: "In enkele lidstaten was geen nationale organisatie meer voor de aardappelhandel. Daarom kunnen bedrijven nu rechtstreeks lid worden van Europatat. Ook hebben we zes commissies opgericht die per taakveld de leden informeren. We verwachten zo beter te kunnen inspelen op zaken die vanuit Brussel op ons afkomen, zoals de verkeersverordening of regels op het gebied van ziektebestrijding."

Of registreer je om te kunnen reageren.