Home

Achtergrond 379 x bekeken 10 reacties

Grote klap voor CDA

Verkiezingsuitslag is voor het CDA nog rampzaliger dan voorzien.

Wat een klap voor het CDA! Van 41 naar 21 zetels. Het is allemaal nog erger dan voorspeld. Lijsttrekker Jan Peter Balkenende ging voor goud, maar hij is nu afgedankt. Van de grootste partij is het CDA nu gezakt naar de vierde plaats. Uit peilingen was al gebleken dat ook boeren en tuinders zich van de christendemocraten afwenden, maar ik weet zeker dat velen van hen vanmorgen zijn wakker geworden met de gedachte dat zo’n afgang nou ook weer niet de bedoeling was. Hun traditionele politieke plechtanker is gaan krabben en biedt de agrarische sector geen vastigheid meer. Vooral LTO, die innige contacten heeft met het CDA, zal zich nu moeten heroriënteren op de nieuwe politieke verhoudingen.

Balkenende terecht weg

Jan Peter Balkenende is meteen afgetreden als leider van het CDA (Hij blijft demissionair minister-president). Hij kon moeilijk anders. Het wachten is nu op het aftreden van partijvoorzitter Peter van Heeswijk, die het zo nodig vond om Balkenende enkele uren na de val van het kabinet in februari weer op het partijschild te hijsen. Die overhaaste ingreep is nu afgestraft. Van Heeswijk moet nu dus ook maar ‘zijn verantwoordelijkheid nemen’, net zoals Balkenende.
(aanvulling 12:53 uur: Van Heeswijk heeft zijn biezen ook al gepakt.)

Verburg teleurgesteld

Gerda Verburg is ‘’te teleurgesteld’, twittert ze, maar ze is wel zo sportief Mark Rutte te feliciteren met zijn overwinning. Haar felicitatie heeft wel een dubbele bodem: ze wenst hem toe dat er voor 1 juli een doortastend kabinet Rutte op het bordes staat. De VVD-voorman heeft die wens eerder zelf geuit, maar iedereen beseft dat dat een haast onmogelijke opgave is.

Landbouwmensen herkozen

De enorme klap die het CDA nu heeft te incasseren, raakt niet meteen de landbouwmensen in de fractie. Want ik geef het CDA wel na dat het zijn landbouwmensen op een goede plek op de kandidatenlijst zet. Gerda Verburg en Joop Atsma staan hoog genoeg om de halvering van het zeteltal te overleven. Dat geldt ook voor Ger Koopmans en Henk Jan Ormel. Ook Ad Koppejan – strijder tegen ontpoldering – zit safe. Dat geldt niet voor Rikus Jager, Henk Pieper en Jan Mastwijk, tenzij de laatste met voorkeursstemmen is herkozen. Dat weten we volgende week dinsdag als de Kiesraad met de definitieve uitslag komt. De Voorthuizener varkenshouder Jaco Geurts, nummer 40 op de lijst, moet zijn politieke ambities voorlopig opzouten.

Net als in 1994

De klap die het CDA nu krijgt, roept herinneringen op aan de Kamerverkiezingen van 1994. Ook toen verloor de partij 20 zetels, ook toen als gevolg van een zeer ontevreden agrarisch electoraat. Boeren en tuinders waren toen ook zowel de CDA-voorman Ruud Lubbers én de CDA-landbouwminister Piet Bukman beu. Er kwam een paars kabinet, zonder het CDA. Nu, 16 jaar later, kan hetzelfde opnieuw gebeuren.

Foto

Henk Dokter

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Veehouder

  Wie wordt geknipt moet stil zitten. Het cda zorgde voor minder landbouw, daardoor minder stemmers, dus minder zetels.

 • no-profile-image

  Han

  Henk. Het zou interesant zijn om te weten of de Geiten ruiming ook bij de burgers kwaadbloed heeft gezet en dus mede oorzaak is aan dit debacle. Want ik ben nog steeds van mening en velen met mij, dat vroegtijdig (2008) vaccineren deze ellende had kunnen voorkomen. Had de lanbouw tevens zeer veel negatieve publiciteit gescheeld en het CDA vermoedelijk deze afgang.

 • no-profile-image

  boer

  Hoe lang kun je een mens tergen totdat hij denkt, en nu is het gebeurd?

 • no-profile-image

  Frits

  @Han, hoe kom je er bij dat de ruiming een probleem voor de burger zou zijn. Het probleem dat de burger onderhand van de agrarische sector krijgt is dat ze alleen aan zichzelf denkt. de stelling die je hier neer zet bevestigd dit. Zou het niet zo zijn dat de burger het zat is 3 jaar te moeten zeiken over beschermng van de leefomgeving en er dan achter moeten komen dat voor iedereen een vorm van schadeloosstelling geregeld is behalve voor de burger?
  Je had hier neer moeten zetten, waarom zou een burger rekening moeten houden met de landbouw als de landbouw geen rekening met de burger houd, wat maakt dat de een meer zou zijn dan de ander ?

 • no-profile-image

  klaas sjoerd meekma

  Het is wel duidelijk dat er nog nooit zo weinig boeren CDA hebben gestemd als nu, maar de vraag is of dat het CDA veel stemmen heeft gekost. Ik denk het niet, domweg omdat er maar een handjevol boeren meer in de land zit. Op 1 april 2009 waren er 73 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Het aantal boerenbedrijven neemt bovendien af met 6 per dag. Laten er nou 'es drie stemgerechtigden per boerenbedrijf zijn, waarvan er 80 procent ook een stem uitbrengt dan praat je over 175.000 stemmen, dat is bij een kiesdeler van 65.000 minder dan drie kamerzetels. Wanneer nu van de agrarische stemmers de helft niet meer CDA zou hebben gestemd dan zou het om één kamerzetel gaan. De agrarische sector is electoraal een marginaal clubje geworden.  Wat de Q-koorts betreft. Dat de geitenboeren hard zijn aangepakt maakte circa 12.000 Nederlanders boos (zeg maar de geitenhouders, hun familieleden en een handjevol sympathisanten). Dat er geiten zijn afgemaakt maakte 40.000 Nederlanders boos (zeg maar de Partij voor de Dieren). Dat er mensen Q-koorts kregen, dat dat door de geiten kwam, in de ogen van velen door de intensieve veehouderij en dat de boeren ook nog een vergoeding voor de geruimde geiten kregen, dat maakte een half miljoen of misschien wel een miljoen (vooral Brabanders) mensen boos (gokje). Dit is in de ogen van het publiek te wijten aan de aanpak van het CDA die de boeren zou hebben gespaard. Dat heeft de club ongetwijfeld vele malen meer stemmen gekost dan het handjevol geitenhouders en sympathisanten die ook niet blij waren met de aanpak van de Q-koorts.  En inderdaad, Han, er had achteraf veel eerder gevaccineerd moeten worden. Dat had een hoop ellende voorkomen en een hoop geld bespaard. De vraag is of twee andere dan CDA-ministers dit beter hadden aangepakt. Waarschijnlijk niet, want van alle kamerleden heeft alleen Marianne Thieme in een redelijk vroeg stadium aan de bel getrokken. Alle andere kamerleden begonnen pas wat te roepen na de uitzending van Zembla.


 • no-profile-image

  Ate H. Kuipers

  Ja, Klaas Sjoerd, waar heeft het aan gelegen, nou ik ben het met jou eens niet aan de aanpak van de Q koorts, doch wel voor een deel(tje). De minister is natuurlijk nalatig geweest en heeft pas na Zembla maatregelen genomen. Al met al een zwakke minister, ze stond te veel met de rug naar de parktijk van de agrariers, daar was Veerman een genot bij en droeg visie uit met een dialoog!
  Het is een opeenstapeling van fouten en foutjes met grote gevolgen geweest. De kaarten niet voor de borst houden en Balkenende niet vervangen na de interne kritiek in de partij (ook Kader) op de snelle beslissing van de voorzitter om JP weer de kar te laten trekken had de meeste invloed naar mijn mening. Het vertrek van Limburger pursang Eurlings en een te starre houding hebben verder hun doorwerking gehad. Het leger boeren wordt kleiner, dat ben ik met je eens, doch vergeet niet de sector welke er rondom heen hangt etc etc Een ieder moet nu maar eens even de kruitdampen laten optrekken, dan zal een ieder zich wel eens achter de oren gaan krabben van heb ik mijn stem niet teveel door de waan van de dag en van de man op de plek laten afhangen, immers het is beter te werken met een degelijke partij-visie (op de toekomst gericht) op het gebied van landbouw dan met een schreeuwende en schofferende Wilders tegen een bepaalde geloofsgroep. Dat zet kwaad bloed in het business speelveld buiten nederland, het speelveld waar agrarisch nederland het voor een heel groot deel moet verdienen en dat kan ons heel erg veel schade gaan berokkenen, veel meer dan de kosten van het vaccineren van welke dieren dan ook. Let wel ik heb me ook erg geergerd aan het optreden rondom de Q koorts en heb aan de top van de partij intern ook flink aan de bel getrokken over tal van zaken, doch gelukkig niet voor een bedroevend slecht en sector bedreigend alternatief gekozen. Advies; timmer het snelle kabinet VVD-PVV-D66-Groenlinks in elkaar (het leifst voor 1 Juli 2010) en we zijn binnen 6 maanden weer als kiezers aan zet. Het CDA krabbelt wel weer op en een ieder is wakker en weer bij zinnen voor een volgende en degelijke regering zonder een geheel over zichzelf struikelende PVV.....wat is er toch een vooruitzicht; CDA zet hem op!

 • no-profile-image

  Mijn naam is haas

  Naar schatting hebben een kleine 1,5 miljoen mensen op het CDA gestemd. Dat betekent dat er een kleine 1,5 miljoen mensen minder op het CDA hebben gestemd dan de vorige keer. De steeds kleiner wordende groep boeren en tuinders is daarmee aantoonbaar nauwelijks van invloed op het landelijk stemgedrag.
  Het gevoerde landbouwbeleid is veelal een CDA-kunstje. Maar van invloed op het stemgedrag is het nauwelijks. Mogelijk dat vele burgers die mega landbouwbedrijven niet zien zitten?

  Veeleer is de oorzaak te vinden in de tweedeling in de maatschappij. Mensen voelen hun financiële situtie bedreigend, komen geld tekort voor gezin, kinderen, hobby's, veiligheid, studie, terwijl anderen ongestoord grote bedragen aan inkomen zich toeëigenen. Ook de salarisverhoging van de politici pal na de laatste landelijke verkiezingen hebben er geen goed aan gedaan. Nee, de burger die CDA stemde voelde zich in de kou staan door het 8 jarige beleid van JPB. En had geen vertrouwen in hem. Zeker inzake Irak, bezoekje aan Bush, benoeming JvdVeer als vice voorzitter in Navo commissie, de laat maar waaien houding in de kredietcrisis, het gesteggel met het terugtrekken uit Afghanistan. De premier stuurde niet meer, het overkwam hem, maar probeerde zijn gezicht te redden en zette stiekem zijn eigen of CDA-plannen door na schijnbaar democratisch ieder gepolst te hebben. Maar als er dan geen herkenbaar beleid vanuit gaat, dan sta je alleen.

 • no-profile-image

  engbert

  Naar mijn mening stemt de nederlander bij de waan van de dag. De poppetjes van de parij hebben daar een grote invloed op. Het geluid wat uit het poppetje komt, is te vergelijken met blazen in een zak meel. Veel stof in de ogen , en of het stof nu van links of van rechts komt we weten het eigenlijk niet. Zo nu ook weer blijkt, zijn veel stemmers niet echt principeel meer. Tot mijn verbazing gaan veel mensen van het CDA naar iets veel Wilders, absoluut niet wetend wat hij kan, behalve dan dat hij wel zeer hooghartig en arrogant en onbeschoft zich presenteerd. Ik ben bang dat we met de wisseling van de wacht er niet op vooruit gaan. De tegenstellingen zullen nog groter worden. Het liberale denken brengt ons veel arbeids onlusten en een verharde samenleving met weinig ruimte voor tolerantie. De ikke ikke ikke cultuur kan naar mijn mening niet de bedoeling van onze samenleving zijn. Ik hoop echt dat ik het verkeerd zie, want dan valt het mee.
  Engbert

 • no-profile-image

  Han

  @Engbert. Jij verwijt rechts een cultuur van ikke, ikke en de rest kan stikke. Mijn ervaring is doorgaans dat de zogenaamde links progressieven ook wel >socialisten< genoemd, totaal niet sociaal kunnen denken en doen. De meeste liberalen handelen >socialer< dan de linkse kliek. Als voorbeeld kun je nemen het personeels beleid van de Vakbonden, voor een dergelijk beleid zouden werkgeves voor de rechter worden gedaagd.----------------@Haas. Wat denk je van de hele >geiten ruimingruiming< niet bepaalt aanspreekt en het als erg dieronvriendelijk en mensonwaardig beschouwen. Vooral als er alternatieven zijn in de vorm van medicijnen, die in een vroegstadium deze ellende hadden kunnen voorkomen.
  Frits je zo even iets verder moeten denken dan je neus is, ik denk niet vanuit de landbouw maar vanuit de etisch denkende mens en die zijn er gelukkig nog (redelijk) veel in Nederland. Dat enkele politieke partijen en daaronder de meest diervriendelijke, vergeten zijn te wijzen op het onnodige dierenleed in dezen en ook m.b.t. de Oostvaardesplassen is de kiezer niet ontgaan. Gelukkig!!! Dat veel boeren denken vanuit hun eigen wereld moet je ook kunnen begrijpen, voor hen zijn de dieren het middel van bestaan en hier doen ze alles voor wat in hun ogen correct is. Dat de burger graag het product goedkoop wil en de >vuiligheid< liever bij een ander laat, is duidelijk. Geldt blijkbaar ook voor jouw, gezien je aanval op deze dierloze burger, die tracht een oorzaak te inden voor het verlies van de CDA.

 • no-profile-image

  ikz

  jammer dat de agrariers zo verdeel zijn
  ik voor mezelf en god voor ons allen geldt niet meer!!!!!!!!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.