Home

Achtergrond

Genuanceerd oordeel

Openbaarmaking onwettig, kopte deze krant vrijdag naar aanleiding van het advies van advocaat-generaal Eleanor Sharpston van het Europese Hof van Justitie.

Sharpston ziet dat de verregaande vorm van openbaarmaking van de Europese landbouwsubsidies knelt met het recht op privacy.

Het advies van de jurist bij het Europese Hof is echter nog geen uitspraak. Het is dus wachten op het definitieve oordeel. Maar de lijn die Sharpston inzet zal ongetwijfeld richting geven aan het oordeel dat de rechter uitspreekt. Sharpstons advies telt vele pagina’s en is zeer genuanceerd. Zij zegt niet dat de openbaarmaking van de Europese subsidies aan individuele ondernemers nooit zou kunnen.

Zij vindt echter dat het in de vorm zoals het nu gebeurt, niet kan. In het advies benadrukt ze dat transparantie ook kan door minder gegevens prijs te geven. Bijvoorbeeld door alleen de naam van de ondernemer en het subsidiebedrag te vermelden. Vermelding van woonplaats of postcode en de mogelijkheid om subsidies bij elkaar op te tellen, maken de openbaarmaking zo transparant, dat het bijna mogelijk is in de portemonnee van de boer te kijken. Dat is niet gewenst. Dat laat onverlet dat transparantie noodzakelijk is, al was het alleen maar om te laten zien hoe de steun afneemt.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.