Home

Achtergrond 2 reacties

Gemeente moet meer Oost-Europeanen huisvesten

Het huizenaanbod in land- en tuinbouwgemeenten voor arbeidskrachten uit vooral Midden- en Oost-Europa moet omhoog.

Die doelstelling staat in een plan van aanpak, dat de ministers Eimert van Middelkoop (Vrom) en Piet Hein Donner (Sociale Zaken) hebben gepresenteerd. De plannen zijn bedoeld om de huisvestingsproblemen in veel steden rond arbeidsmigranten uit genoemde landen het hoofd te bieden. Het korte verblijf van de meeste van die krachten leidt tot overlast, geluidshinder en verloedering door afval in steden in de buurt van land- en tuinbouwgebieden.

Uit onderzoek blijkt dat de overlast door de concentratie van kamerverhuurpanden voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa is toegenomen. Aangenomen wordt dat de toestroom van deze werknemers de komende jaren verder stijgt. Beide bewindslieden willen daarom de stadswijken ontlasten. Provincies moeten daartoe het bieden van voldoende woonruimte voor de tijdelijke arbeidskrachten van elders opnemen in de provinciale woonvisie. Daarin moet ook gekeken worden naar huisvesting op of nabij het erf.

Minister Van Middelkoop laat onderzoeken waar de meeste zogenoemde MOE-landers nu wonen en werken. Dat onderzoek is in september klaar. Daarna treedt hij in overleg met de provincies en de woningcorporaties. Ook die laatsten moeten zorgen voor meer tijdelijke woningen. Voorts hebben werkgeversorganisaties toegezegd uniforme normen voor de kwaliteit van huisvesting (en de handhaving daarvan) op te nemen in de cao.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  B de B

  Nederland is kenniseconomie, groot geworden door handel/dienstverlening. Om te groeien als land is kennis nodig dus onderwijs heel belangrijk. Taak van overheid om ONDERWIJS te faciliteren. Er zijn al maatschappelijke stages, onderaan ladder.
  Onderaan ladder zit weinig intelectuele ontwikkeling, wel sociale ervaring. Dat wordt niet gevraagd boven aan de ladder. Niet verantwoordelijkheid overheid, maar zou vanuit ondernemingen moeten komen!

 • no-profile-image

  a hamstra

  de overheid roept Nederlanders op vooral door te studeren, op zich heel verstandig,
  maar de argumenten die ze daar voor gebruiken. van er is, komt een groot te
  kort aan hoog opgeleiden mensen. klopt van geen kant. juist voor het( gewone) werk. is geen Nederlander meer te vinden.monteurs, verplegers, fabrieksarbeiders.enz,
  een domme oplossing om daar voor buitenlandse mensen aan te trekken.
  zal de vraag , alleen maar doen toenemen, op de lange termijn.
  men moet Nederlanders , onder aan de ladder in het arbeiders proces laten beginnen, al door leren. zijn levens loop zo laten verlopen. dat men in zijn levens loop . die taken heeft verricht die
  nodig zijn om een land goed te laten fucioneren. met vrijheid en kansen op succes, en een goed pensioen ,daar voor is een regering . nodig niet om achter de fijten aan te lopen. vluchtelingen. moeten
  geholpen worden. armoede bestreden,
  en hongere gevoed. schaam mij diep dat
  we veel kunnen. behalve onze naasten
  echt helpen, wat er nu gebeurd is verkapte slaven handel.

Of registreer je om te kunnen reageren.