Home

Achtergrond

'Geld promotie groente verdelen'

Steeds meer telersgroepen starten promotie op rondom één product.

Dat leidt tot nieuwe vragen rondom collectieve financiering door het Productschap Tuinbouw (PT), bleek in de sectorcommissie groente en fruit. Het PT draagt 150.000 euro bij aan de tomatenpromotie in Nederland en Duitsland. ZLTO-vakgroepvoorzitter glastuinbouw Tiny Aerts wil echter voorkomen dat hierover onrust ontstaat. "De tomatensector wil dat betalen uit collectieve middelen die het zelf bijeen heeft gebracht." Het PT zegde toe toe te zien op een juiste verdeling van promotiemiddelen.

Bij de behandeling van de financieringsaanvraag bleek dat nog niet zeker is dat telersverenigingen het Europese deel van de financiering via GMO-gelden rond krijgen. Daarmee is het vervolg van de promotiecampagne voor tomaat nog niet zeker. Het eerste deel van de campagne met promotie in Nederland en Duitsland kan al wel starten.

Of registreer je om te kunnen reageren.