Home

Achtergrond

Geen landbouwforfait over premie CBS en heffing PVV

Over de heffing van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en de premie aan het Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen (CBS) krijgt een slachterij geen voordruk BTW (landbouwforfait) terug.

Dat is het oordeel van het gerechtshof Den Haag.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Haag de volgende:

Een leverancier op wie de landbouwregeling van toepassing is, levert aan de exploitant van een slachterij, BV X, varkens. De afrekening vermeldt een vergoeding van € 3.369,82 maar daarop is in mindering gebracht een heffing van het Productschap Vee en Vlees (PVV) van € 31,04 en een premie aan het Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen (CBS) van € 11,20. De exploitant van de slachterij is van oordeel dat de voordruk forfaitair berekend moet worden op 5,1 procent van € 3.369, 82 euro, de inspecteur houdt het op 5,1 procent van het bedrag dat de exploitant betaald heeft aan de leverancier, dus na aftrek van de heffing van het PVV en de premie CBS. Rechtbank Den Haag stelt de exploitant in het gelijk.

Hof Den Haag oordeelt anders dan de rechtbank en stelt de inspecteur in het gelijk. Het hof oordeelt dat het door de leverancier aan de exploitant van de slachterij in rekening gebrachte bedrag de maatstaf van heffing is voor de toepassing van het landbouwforfait als bedoeld in artikel 27, lid 4 Wet op de omzetbelasting en dat daarbij de heffing van het PVV en de premie CBS buiten aanmerking moeten blijven. Het hof stelt vast dat de heffing van het PVV en de premie CBS kosten zijn die opkomen in de normale bedrijfsuitoefening van de exploitant. Bovendien is volgens het hof niet uit te sluiten dat de leverancier met zijn prijsstelling analoog aan de werking van de landbouwregeling op de verrekening dan wel de afwenteling anticipeert. Het hof verklaart het hoger beroep van de inspecteur gegrond.

Meer informatie: Hof 's-Gravenhage, MK II, 7 mei 2010, nr. BK-09/00438

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.