Home

Achtergrond 7 reacties

Europarlement: EU-landbouwbudget op peil houden

Het budget voor het Europees landbouwbeleid (GLB) moet na 2013 minimaal op het huidige peil blijven, vindt de landbouwcommissie in het Europees Parlement.

De commissie nam gisteren een rapport over de toekomst van het GLB aan, dat was opgesteld door de Schotse liberaal George Lyon; 41 EP-leden stemden voor, niemand stemde tegen en er waren twee onthoudingen.

De landbouwcommissie verzet zich er ook tegen dat lidstaten, al dan niet verplicht, moeten gaan meebetalen aan de directe betalingen aan boeren (cofinanciering). Het gevaar bestaat dat dit leidt tot oneerlijke concurrentieverhoudingen. Om dezelfde reden is de commissie tegen renationalisatie.

Verder vindt de EP-landbouwcommissie dat de huidige twee pijlers van het GLB behouden moeten blijven; naast de inkomenssteun aan boeren is ook het plattelandsbeleid van belang. De tweede pijler van het plattelandsbeleid kent overigens wel al cofinanciering.

Vanwege de eerlijke concurrentieverhoudingen vindt de commissie eveneens dat import van voedselproducten van buiten de EU aan dezelfde eisen moet voldoen als die gesteld worden aan Europese producten, op het vlak van dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid.

Het voltallige Europarlement stemt volgende maand over het rapport-Lyon.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  exact

  Importproducten zouden ook aan dezelfde eisen moeten voldoen qua arbeidsbeloning en arbeidsomstandigheden, anders blijven we fietsen met twee snelheden.

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Zaken zijn zaken.Wat maakt het uit dat China nog goelags heeft.....wat maakt het uit dat er massaal kinderarbeid in India bestaat......wat maakt het uit dat Rusland een verkapte dictatuur is.....wat maakt het dat de EU met exportsubsidies die hele agrarische sector in WestAfrika naar de kloten helpt.... VOC mentaliteit...daar zijn wij goed in....

 • no-profile-image

  Hans

  Gek is dat Exact, dat wanneer het om textiel uit China of India gaat, je daar geen moeite mee hebt.

 • no-profile-image

  exact

  Kun je één regime in Afrika aanduiden met een verzorgingsstaat en (milieu)wetgeving die enigszins vergelijkbaar is met een gemiddeld West-Europees land? Waarschijnlijk niet. Daarom lijkt het me zinvol om het woord fair-trade wat breder uit te leggen. Dat is gunstig voor de talrijke armen in Afrika. Mogelijk gaat dan het kwartje eens rollen bij de regimes daar en wordt geld niet meer verspild aan bewapeningsprogramma's en zelfverrijking (van een paar man), maar wordt dat geld bijvoorbeeld geïnvesteerd in de driehoek onderzoek voorlichting en onderwijs t.b.v. de landbouw. In combinatie met een goede sociale en milieuwetgeving lijkt het me dan billijk om verder te praten over eerlijke handel.

 • no-profile-image

  exact

  Kani baal, ik proef kortzichtigheid. Je zegt: 'met onze exportsubsidies helpen we de agrarische sector in WestAfrika naar de kloten'. Wel eens beseft dat stijging van de productie dáár een oplossing kan wezen en dat het de Europese landbouw behoorlijk in de weg kan zitten? Als ze meer gaan produceren vagen ze direct de gesubsidieerde export uit Europa van de kaart. Ze kunnen veel en veel goedkoper produceren dan wij vanwege de lage lonen en de geringe lastendruk. De kostprijs ligt op een fractie van bij ons, ik vind het zeer kort door de bocht om Europa de schuld te geven van hun problemen. Hún subsidie zit hem in de veel lagere productiekosten, mogelijk gemaakt door de regeringen in die landen.

 • no-profile-image

  exact

  Hans, daar heb ik evenveel moeite mee! Om vele redenen en waar mogelijk zal ik producten kopen uit landen die mijn vertrouwen op dat gebied hebben. Als consument is het wel heel erg moeilijk om daarin onderscheid te maken, vandaar dat daarover internationaal afspraken moeten komen. Er is al zoveel verdwenen uit NL/Europa omwille van de lage lonen elders en vanwege de hoge regeltjesdruk bij ons. Voorbeeld: textiel.... Het doet pijn dat we weggedrukt worden van het strijdtoneel vanwege het feit dat het verschil in lastendruk hier en ver weg enorm is. Geen probleem met textiel uit vietnam, voetbalschoenen uit China, auto's uit India, fruit uit Zuid-amerika, maakt niet uit wat, als er dus maar niet 'gefietst' wordt met twee snelheden. Dat is tot op de dag van vandaag wel zo. Grote concerns pikken dit voordeel wel in door in de goedkoopste landen neer te strijken, voor kleine ondernemers is dit niet en masse mogelijk.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Als het om geld gaat, speelt vriendschap geen rol meer''. ''Zaken zijn zaken'' wordt ook wel eens gezegd. Het enigste voordeel wat wij in de EU hebben is dit; de politiek wil dat de voedselvoorziening ruim voldoende is!!!... Maar niet te duur!!!... Daarom worden wij zoet gehouden met subsidie's!!!... Als dan de rest van de wereld af en toe opgezadelt wordt met EU-overschotten die nog eens van exportrestitutie's voorzien worden is dat voor de niet europeanen een onsmakelijke aangelegenheid !!!... Daar mag gerust wat aan gedaan worden!!!... Dat ben ik met je eens @Hans.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.