Home

Achtergrond 1 reactie

Einde aan onduidelijkheid

De belangenorganisaties van pachters en verpachters hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe berekenmethode voor de pachtprijs.

Het advies van de Commissie Van Hall aan landbouwminister Gerda Verburg wordt op hoofdlijnen door alle partijen gesteund. Dat is goed nieuws, want daarmee komt een einde aan een lange periode van onduidelijkheid over waar het met het stelsel naartoe moet. Eerder bracht de commissie ook al een advies uit, maar daarover onstond later consternatie. LTO, dat aanvankelijk had ingestemd met de aanpassingen aan het stelsel, keerde zich er tegen; in praktijk leidde het nieuwe systeem tot torenhoge pachtprijzen en grote fluctuaties.

Het advies dat nu voorligt, voldoet naar eigen zeggen wel aan de wensen van de boerenorganisatie, hoewel er nog een en ander moet worden onderzocht. En ook al is de nieuwe berekening waarschijnlijk in het voordeel van de pachters, hebben ook de FGP en BLHB hun zegen gegeven. Nu is het nog slechts wachten op het stempel van goedkeuring van de minister en hopen dat niet opnieuw een van de deelnemende partijen zich terugtrekt.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    boertje van buten

    Het is nog maar afwachten of het een voordeel is voor de pachter. Ik heb gelezen dat er een ondergrens wordt ingevoerd van 90 % van de regionorm. Als dit betekent dat alle pachtprijzen hieraan moeten voldoen zou dit wel eens zeer nadelig kunnen uitpakken voor diegene die in het verleden, niet de maximaal toelaatbare pacht betaald hebben!!

Of registreer je om te kunnen reageren.