Home

Achtergrond

Eerste Kamer: zorgvuldige procedure bij ontpoldering

De behandeling van de zienswijzen, die worden ingediend bij het besluit tot ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, dient uitermate zorgvuldig te gebeuren.

De Eerste Kamer heeft zojuist een motie van PvdA-senator Margriet Meindertsma aangenomen. Alleen Groenlinks stemde tegen.

De oorspronkelijke motie vroeg ook om niet over te gaan op een versnelde procedure op grond van de Crisis- en herstelwet. Minister Gerda Verburg (LNV) schreef gisteren in een brief aan de Eerste Kamer dat dit onmogelijk is, omdat de wet niet zomaar buiten werking kan worden gesteld.

Meindertsma heeft haar motie daarop nog licht aangepast; de strekking zou echter dezelfde zijn. Hoe de minister de motie ten aanzien van dit laatste punt nu gaat uitvoeren, is nog niet duidelijk.

De Kamer heeft door aanneming van de motie feitelijk ook uitgesproken dat het ontpolderingsbesluit onvoldragen is, omdat het overstromingsgevaar onvoldoende aandacht zou hebben gekregen en het buitendijks alternatief onvoldoende zou zijn onderzocht. Minister Verburg bestrijdt dit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.