Home

Achtergrond 181 x bekeken

Dreigingsniveau terreur blijft beperkt

Het niveau van de terroristische dreiging in Nederland blijft beperkt.

Volgens de voortgangsrapportage Terrorismebestrijding die demissionair minister van Justitie en Binnenlandse Zaken Ernst Hirsch Ballin vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, komen trends die op nationaal en internationaal niveau zijn onderkend op hoofdlijnen overeen met die in het vorige dreigingsbeeld.

Eind vorig jaar ging het dreigingsniveau van substantieel naar beperkt. Volgens de jongste rapportage blijft het profiel van Nederland passen in het internationale jihadistische vijandbeeld. Het risico op aanslagen is groter voor Nederlandse belangen in het buitenland. Dat geldt ook voor Nederlandse belangen tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika. De Nederlandse overheid houdt de situatie daar nauwlettend in de gaten. In nauw overleg met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen.

In de voortgangsrapportage is ook veel aandacht voor het tegengaan van terrorisme op internet, dat een constante factor vormt wanneer het gaat om rekrutering, beraming en logistieke, transnationale planning van aanslagen. Eerder geschiedde dat vooral op basis van persoonlijke contacten, die in trainingskampen waren gelegd.

De internationale dimensie van complotten en de samenhang met het gebruik van internet maken het lastig om tijdig zicht te krijgen op een terroristische dreiging. Organisaties die terrorisme bestrijden, werken daarom op dit gebied op nationaal en internationaal niveau nauw samen.

Nederland zal de komende tijd het voortouw nemen bij het project 'Illegal use of the Internet'. Nederland is in internationaal verband voorloper bij de aanpak van terrorisme op het internet waar het gaat om zelfregulering.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.