Home

Achtergrond 451 x bekeken

Dierrechten invoeren nodig

Invoering van dierrechten voor de rundveehouderij is nodig om te voorkomen dat na 2015 de milieugebruiksruimte verder wordt overschreden.

Dat staat in een rapport van Capgemini Consulting en Wageningen Universiteit, in opdracht van het ministerie van LNV.

Na 2015 wordt het melkquotum afgeschaft. Dat leidt er volgens de onderzoekers toe dat de veestapel kan groeien, en daarmee de uitstoot. Mogelijk kan voldoende stikstof en fosfaat uit de landbouw wordt gehaald door mestverwerking, export en verbranding. Ook kan de acceptatie van dierlijke mest in de akkerbouw toenemen. De hoeveelheid stikstof en fosfaat die als mest aan de bodem worden toegediend zal dan niet toenemen. De gasvormige emissies uit stallen en mestopslagen, zoals ammoniak, nemen echter wel toe. Ook stoten de dieren zelf emissies zoals bijvoorbeeld methaan uit.

De veestapel kan worden beperkt door het invoeren van dierrechten voor de rundveehouderij. Vanwege de ruime ervaring met de varkens- en pluimveehouderij zijn dierrechten volgens de onderzoekers van relatief makkelijk in te voeren. In combinatie met dierrechten kan worden gekozen voor een Dierrechten Emissie Label System, waarbij geldt: hoe minder ammoniak per dier des te meer dieren mag de veehouder houden binnen de grenzen van het totaal aan dierrechten. De aankoop van dierrechten wordt dan voorbehouden aan bedrijven die binnen hun emissieplafond voor ammoniak.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.