Home

Achtergrond 3 reacties

Denktanks: krachtig GLB nu meer dan ooit nodig

Een krachtig Europees landbouwbeleid (GLB) is meer dan ooit nodig, ook na 2013.

Dit beleid moet Europese boeren beschermen tegen schommelingen op de markt. Daarnaast moet het rekening houden met de verschillende vormen van landbouw in de EU. Dat staat in de Verklaring van Gembloers, die landbouwcommissaris Dacian Ciolos vandaag ontving uit handen van de sociaal-democratische Europarlementariër Stéphane Le Foll. De verklaring is opgesteld door vier agrarische denktanks: de Groep van Brugge, de Groep-Saint-Germain, de Hongaarse Landbouwacademie en Terra Nova. Nota bene: Ciolos komt uit de gelederen van de Groep van Brugge.

De Verklaring merkt het GLB aan als kern van de Europese samenwerking. In deze tijden van economische en voedselcrises "moeten alle pogingen dit beleid te verzwakken, te renationaliseren of zelfs te ontmantelen van de hand worden gewezen". Over de hoogte van het landbouwbudget wordt daarbij niet gesproken.

Niettemin moet het landbouwbeleid worden her-uitgevonden, aldus de Verklaring. Daarbij moet meer rekening worden gehouden met natuur, milieu en landschap – die niet moeten gelden als beperking, maar als waarde in zichzelf. Boeren moeten een beloning krijgen voor het beheer ervan.

Europese boeren moeten worden beschermd tegen de grillen van de markt door crisisbeheer, een verbeterde collectieve organisatie, en sociale en fiscale eenwording. Ook moet er een speculatieverbod op agrarische grondstoffen en voedsel komen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  de gewone eu boer die van dieren en landschap

  Dit is toch weer een iets boervriendelijkere groep dan de,,high lavel groep"" van een tijdje terug.

 • no-profile-image

  exact

  Je zou bijna denken dat er bij onveranderd beleid echt iets dreigt te gaan gebeuren en wel in positieve zin t.a.v. het boereninkomen via de vrije markt. Gaan ze nu ineens bescherming overwegen? Worden we ineens eerlijk en sociaal? Daar mogen we op zijn minst kritisch over zijn. Het kan bijna niet anders of die paraplu kost ons op termijn geld.

 • no-profile-image

  arie van den brand

  AUCH NACH 2013 vor 23 Stunden, 19 Minuten
  Eine starke Europäische Agrarpolitik (GAP), mehr als je zuvor, auch nach 2013.

  Diese Politik zielt darauf ab, die europäischen Landwirte gegen Marktschwankungen. Es sollte auch berücksichtigt werden, die verschiedenen Formen der Landwirtschaft in der EU. Das ist, was die Erklärung von Gembloux, der Agrarkommissar Dacian CIOLOS heute aus den Händen der sozialdemokratische Europaabgeordnete Stéphane Le Foll erhalten. Die Erklärung wurde von vier landwirtschaftlichen denke verfasst Tanks: Brügge-Gruppe, der Gruppe-Saint-Germain, der Ungarischen Akademie der Landwirtschaft und Terra Nova. Hinweis: CIOLOS aus den Reihen der Bruges Group kommen.

  Die Erklärung stellt die GAP als Kern der europäischen Zusammenarbeit. In diesen Zeiten der Wirtschafts-und Nahrungsmittelkrise, alle Versuche, diese Politik zu schwächen oder sogar zu einer Renationalisierung der Demontage zurückgewiesen werden. Die Höhe der Agrarhaushalt ist dabei nicht gesprochen.

  Dennoch werden die Agrarpolitik neu erfunden, sagt der Erklärung. Dies sollte eine bessere Berücksichtigung von Natur, Umwelt und Landschaft - das sollte nicht als Einschränkung verstanden werden, sondern als ein Wert an sich. Die Landwirte brauchen eine Belohnung für seine Verwaltung.

  Die europäischen Landwirte sollten von den Launen des Marktes Krise, eine verbesserte kollektive Organisation und der sozialen und steuerlichen Einheit geschützt werden. Darüber hinaus ein Verbot Spekulation auf Agrarrohstoffen und Lebensmitteln kommen.
  Friesen Kuh (Benutzer)

  Beiträge: 2470  Gespeichert
  groet, arie vd brand

Of registreer je om te kunnen reageren.