Home

Achtergrond 429 x bekeken 11 reacties

Bescherming hoogveen met regen is mislukt

Pogingen om de laatste stukken hoogveen in Nederland te beschermen door regenwater in die gebieden langer vast te houden, zijn mislukt.

In tegenstelling tot wat natuurbeheerders verwachtten, is de soortenrijkdom aan dieren en planten afgenomen in plaats van gegroeid.

Dat hebben biologen en ecologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen en de stichting Bargerveen, kennisinstituut voor natuurherstel, vastgesteld. Zij volgden vier jaar lang hoe het met een hoogveengebied in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk ging, nadat daar dammen waren aangelegd om regenwater langer vast te houden. Hoogveen komt behalve in de Achterhoek alleen nog in de Brabantse Peel en in het zuidoosten van Drenthe en Groningen voor.

Laatste ijstijd

Hoogveen bestaat uit een metersdikke laag plantenresten, die is ontstaan na de laatste ijstijd. In de afgelopen eeuwen is bijna alle hoogveen in Nederland afgegraven voor de turfwinning. Nu bedreigt verdroging de laatste stukken van het zeer bijzondere natuurgebied, dat in heel Europa wordt beschermd. Lange tijd is gedacht dat 'vernatting', door regenwater langer vast te houden, zou helpen, maar nu blijkt dat daardoor de soortenrijkdom juist minder wordt en dat diersoorten verdwijnen.

De onderzoekers constateren dat toevloed van schoon grondwater wel helpt. In het Achterhoekse Korenburgerveen nam de veenmosgroei toe en keerden kokerjuffers en waterkevers terug op plekken waar de grondwaterstand steeg door herstelmaatregelen buiten het veengebied. Dit zijn maatregelen die overal in Nederland worden toegepast voor natuurherstel, zoals dempen van sloten en beken weer laten meanderen.

Wetenschappers hebben lange tijd aangenomen dat grondwater geen invloed zou hebben op het dikke pak plantenresten. De Nijmeegse onderzoekers stellen vast dat hoogveen juist gedijt bij de steeds veranderende stand van schoon grondwater.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans jij bent me d'r eentje. Je had een volle maand de tijd om op mijn uitgebreide reactie te reageren, maar bent kennelijk ingedut? Of is het onderwerp niet boeiend genoeg?

 • no-profile-image

  hans

  Spotvogel, interesant : toch blijft het verdrogen ook bij fochtelooerveen GEGROET HANS

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt gelijk Hans. Er zijgt nog steeds veel water weg naar de akkergebieden bij Bovensmilde (Van Lierswijk, Meesterswijk, Grietmanswijk) en dat is alleen maar te verhelpen door die gebieden te verwerven en bij het waterstaatkundige beheergebied Fochtelooerveen te trekken. Daaraan wordt al wel volop gewerkt (en vandaar die ruiming van de geitenhouderij met twee vestigingen afgelopen winter, want letterlijk alles staat met elkaar in verband!) Aan de kant van Veenhuizen- Nieuwe Weper lijkt minder water weg te zijgen, al zal er via de ondergrond zeker verlies zijn naar de Boven Tsjonger omdat er in de randzone van het veen in het verleden nogal eens gegraven is. Datzelfe kan ook in het Compagniesveld noordelijk van Ravenswoud een rol spelen. Graafwerkzaamheden kunnen de ondoorlatende leem- en oerbanken beschadigd hebben. Een lekkende bodem is funest voor een hoogveengebied!

 • no-profile-image

  jhp

  Ze zoeken ook de meest onmogelijke plekken uit om natuur te behouden/beschermen, het Bargerveen ligt op een bult.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Hans, om die vraag te beantwoorden moeten we wel eerst vaststellen wat 'natuur' feitelijk nog is. Dat is niet zo makkelijk, want talloze hedendaagse 'natuurgebieden' hebben met 'natuur' niet veel meer van doen. Het zijn eerder grootschalige veehouderijen. Die beschouw ik dus niet als natuurgebied maar als een sluikvorm om arbeidsextensieve veehouderij te bedrijven. Dat zijn dan gebieden zoals Oostvaardersplassen, Lauwersmeer, Noorderleeg, Workumerwaard, Veluwezoom, Tiengemeten, Flakkeese Slikken, Zoommeer en ga zo maar door. Bij elkaar vele tienduizenden hectaren. We moeten af van de gedachte dat iets natuur is als er een hek omheen staat, er buitenlands vee of herten grazen, er borden zijn geplaatst en er niet meer over het onkruid of het dooie bos heen is te kijken. En we moeten af van de misvatting, dat SBB, NM en de Landschappen er primair zijn om kostbare natuurgebieden voor nu en later te behouden. Want dat is al vele jaren niet meer zo! Bij een bevolking van 17 miljoen mensen zou ik het acceptabel vinden als 20% van de totale landoppervlakte natuur zou zijn, die zowel qua landschap als qua aanwezige levensvormen karakteristiek is voor de lage landen. En dan bedoel ik dus geen tekentafel- en binnenkamerecologengedrochten die met ronkend machinaal geweld zijn aangelegd (voorbeeld Tiengemeten en straks Hedwigepolder) en die bomvol schotse koeien en poolse paarden lopen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Alle hoogvenen zijn 'bulten' JHP. Vandaar de naam Hoog-veen. In het andere geval spreekt men van Laag-veen. Dat ligt dus, de naam zegt het eigenlijk al, laag! Bij ons voornamelijk beneden NAP. Maar ook in laagvenen kan onder bepaalde omstandigheden hoogveengroei ontstaan. Venen groeien uit veenmos (sphagnum) en enkele andere planten en kunnen zeer goed water vasthouden. Vasthouden, jawel. Het zijn eigenlijk reusachtige sponsen. Daarom is het in feite helemaal geen domme gedachte om in venen regenwater op te slaan. Maar klem tegen de weinige hoogveenrestanten aan pompen de boeren alle water weg. Ga maar eens kijken bij het Bargerveen langs de rand van het Schoonebeeker Veld. Of aan de Duitse kant bij Schoenungsdorf-Ausbau. Heel mooi is zo'n hoge hoogveenbult te zien in de Dalerpeel bij Dalerend en ook daar pompen de boeren in het Scheersche Veld alle water meteen weg. Dat probleem doet zich feitelijk overal voor. Daarom heeft Natuurmonumenten dammen opgeworpen en het water in het Fochtelooerveen opgezet. Maar zoiets kan alleen duurzaam succes hebben als ook de aanliggende gronden in eigen waterhuishoudkundig beheer zijn. Bufferzones noemen we die gebieden.

 • no-profile-image

  hans

  Spotvogel , alle maatregelingen die daar genomen worden helpen niet , al zal je heel NEDERLAND in de natuur gooien het gebied blijf verdrogen wat het ook gaat kosten . Dat dit een natuurlijk proses is snappen jullie niet . Dat is BOERE VERSTAND en dat hebben jullie niet mee gekregen toen jullie geboren werden . Dat zit in de genen . Die 2 GEITEN BEDRIJVEN DIE DAAR ZITTEN HEBBEN NIETS MET DE VERDROGING TE MAKEN . Maar blijkbaar leggen jullie overal een verband in met het agrarische actieviteiten . De gehele natuur ontwikkeling zou per direct gestopt moeten worden . Elke EURO die je er in stopt is er 1 teveel, het is een bodemloze put . EEN VRAAG SPOTVOGEL : HOEVEEL PROCENT VAN NEDERLAND ZOU IN JOU OGEN NATUUR MOETEN WORDEN . Graag een antwoord hier op . HERKAUWER MAG EN ANDEREN KUNNEN HIER OOK EEN ANTWOORD OP GEVEN.GEGROET HANS

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans wat jammer en zonde nou toch. Jij bent een regelrechte negativo die alles vér van zich af schuift. Ik legde eerder al uit (voorbeeld Akmariep) hoe de uitdroging van veenbodems in zijn werk gaat en dat geldt natuurlijk ook voor de hoogvenen in Drenthe en elders. Door decennialange indroging van vooral de randzones zal het niet in een vloek en een kreun gepiept zijn om die gebieden te regenereren, maar op den duur zal dat zeker lukken. Wij maken dat niet meer mee, maar het structureel aanpakken van hedendaagse natuur- en milieuproblemen gaat veel verder dan de hedendaagse generaties. Daarom is het ook zo destructief wat natuurontwikkelaars op veel plaatsen aan het uitvreten zijn. Dat is allemaal korte termijngeklooi en daaruit kunnen alleen maar steeds grotere problemen ontstaan. (zie het zomerganzenprobleem). Het regenereren van hoogvenen is heel iets anders dan het laten verabbezakken van een gebied als de Oostvaardersplassen. Dat WAS ooit een heel unike nieuw ecosysteem en is in sneltreinvaart verworden tot een regelrecht ecologisch rampgebied. Wat betreft Hoogersmilde: jouw visie is waarschijnlijk te beperkt om het te bevatten maar er is een lineair verband tussen het streven naar verwerving van die gronden ten behoeve van het uitbreiden van de natte zone rond het Fochtelooerveen en de plaatselijke Qkoorts ruimingen. Daarom zette LNV zo krampachtig door om die geitenhouderijen daar weg te krijgen. Want iedere boer die er daar stopt is er weer eentje minder! Zo werkt dat in beoogde EHS-reconstructiegebieden!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nee maar Gert, ook nog onder de mensen? Niet zo lelijk reageren graag, want ik weet alles van de graverijen van het bedrijf van der Griendt, dat eerst een groot deel van onze Peel heeft versjteerd en toen over de grens verder ging. Samen met Duitse veenboeren uiteraard. En ik weet dat het er dagelijks filerijden is van Nederlandse trucks, die de substraten naar Grubbenvorst en wherever verslepen. Ons ecologische onderzoek stopt echt niet bij de grens, maar omvat heel Europa. Te beginnen bij het Gross Provizial Moor!

 • no-profile-image

  hans

  Herkauwer, we hebben in nederland teveel natuur. Daarom wat is acceptabel aan NATUUR in nederland . HOEVEEL % van de oppervlakte van NEDERLAND. GRAAG ANTWOORD HIER OP . IS DAT 10-20-25-30% van NEDERLAND. GEGROET HANS

 • no-profile-image

  gert

  werkverschaffing voor dikbetaalde biologen en ecologen,hier over de grens in Duitsland liggen duizenden hectares die afgegraven worden voor potgrond in de tuinbouw

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.