Home

Achtergrond

Areaal aardappelen in Vlaanderen groeit met 6,8 procent

In Vlaanderen zijn de arealen aardappelen en graan dit jaar gegroeid.

De Vlaamse akkerbouwers telen minder suikerbieten en cichorei. Dat valt op te maken uit de verzamelaanvragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

Het ALV heeft 33.579 aanvragen ontvangen, meldt het agentschap op de website. "De resultaten houden nog geen rekening met mogelijke correcties, bijvoorbeeld als gevolg van dubbele aangifte van percelen."

Uit de cijfers van het agentschap blijkt dat in Vlaanderen dit jaar 42.079 hectare consumptieaardappelen en 1.277 hectare pootaardappelen worden geteeld. Dat is een groei van het aardappelareaal met 6,8 procent. Het graanareaal groeit met 2,9 procent naar 93.191 hectare.

Deze stijging gaat vooral ten koste van het bietenareaal in Vlaanderen. Dat krimpt met 9,7 procent naar 20.665 hectare. De Vlaamse akkerbouwers telen dit jaar 1.574 hectare cichorei. Dat is 12,2 procent minder dan vorig jaar. Het areaal vlas blijft vrijwel stabiel op 2.999 hectare. Het areaal winterkoolzaad groeit met 53 procent naar 756 hectare.

De areaalgegevens van Wallonië zijn nog niet bekend. Vorig jaar werd 43 procent van de 73.723 hectare Belgische aardappelen in Wallonië verbouwd.

Of registreer je om te kunnen reageren.