Home

Achtergrond

Afschrijving melkquotum maakt inkomen negatief

Het gemiddelde inkomen in de melkveehouderij is vorig jaar gedaald tot min 6.000 euro per ondernemer.

Dit becijfert landbouweconomisch instituut LEI in zijn jaarlijkse rapportage over de inkomens in de land- en tuinbouw. Als de afschrijvingen
op het melkquotum er niet bij worden getrokken, blijft het inkomen zelfs licht positief: 7.000 euro.

Toch blijft 2009 een slecht jaar voor de melkveehouderij, al is de uiteindelijke terugval in de inkomsten met 55.000 euro per bedrijf kleiner dan in december werd geraamd. Toen werd nog uitgegaan van een inkomensterugval met wel 70.000 euro. De melkprijs herstelde zich vanaf het najaar van 2009 weer. Bovendien waren de gemiddelde voerkosten vorig jaar 12.000 euro per bedrijf lager dan in 2009.

Rekening houdend met het einde van de melkquotering is het LEI vorig jaar begonnen met de boekhoudkundige verwerking van het nog aanwezige quotum. Het LEI schrijft voortaan jaarlijks af op het quotum van bedrijf. Vorig jaar werd die afschrijving berekend op een kleine 20.000 euro per bedrijf.

De gemiddelde melkprijs per bedrijf bedroeg vorig jaar  28 euro per 100 kilo melk. Dat is ruim een kwart minder dan het jaar ervoor. Met de genoemde melkprijs werd volgens het LEI een laagterecord neergezet. Sinds eind jaren 70 van de vorige eeuw, was de melkprijs niet meer zo laag geweest.

Met een gemiddelde productie per koe van 7.710 kilo melk zit Nederland duidelijk in de Europese top, maar het loopt per dier toch 500 kilo achter op Denemarken. Daar is het gemiddelde productie per koe ruim 8.200 kilo melk.

De opbrengsten per 100 kilo melk blijken met € 53,60 het hoogst in Duitsland en het laagst in het Verenigd Koninkrijk, met € 38,70. Nederland zit met € 44,30 per 100 kilo melk net boven de Britten. De Deense melkveehouders doen het een fractie beter.

Of registreer je om te kunnen reageren.