Home

Achtergrond 42 reacties

Achtjarige Duitse studie: biologisch niet gezonder

Biologische voedingsproducten onderscheiden zich vooral op het gebied van middelenresten en de prijs ten opzichte van gangbare producten.

Qua smaak, kwaliteit en gezondheid bestaat er geen principieel verschil. Dat zegt de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest in een samenvatting van de resultaten van 85 onderzoeken die zij de afgelopen acht jaar heeft uitgevoerd.

In 75 procent van de in totaal 249 onderzochte biologische producten vond de Stiftung Warentest geen pesticiderestanten. Voor de gangbare waren is het overeenkomstige cijfer 16 procent. In de betreffende acht jaar bleken biologische producten tussen de 30 en 50 procent duurder dan de gangbare voedingsproducten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  exact

  Als je het nou had over ziekteverwekkende residuen van DDT die zo persistent zijn als de neten, dan had je gelijk. Je noemt Round-up; dat is wat dat betreft wel het slechtste voorbeeld dat je kunt noemen. Maar dat is vast weer onjuist. Vul je A-4tjes maar weer.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gertje, ik heb gehoord dat het wél zo is en dat heeft niks met enige complottheorie van doen. En er moet natuurlijk carcinogeen staan.Dank voor de correctie.

 • no-profile-image

  exact

  verminderde meeropbrengst bij spuiten en kunstmest strooien? Alle productiviteitscijfers van de afgelopen 100 jaar spreken dat tegen. Jammer genoeg, er zou dan meer schaarste zijn met betere prijzen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Vroeger Kuiter, waren we dan ook een land in opbouw. Tegenwoordig een land van afbraak.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  @exact,thuis 13 jun 2010 16:00
  Dan ken je de cijfers niet. Bovendien door niet te spuiten en/of kunstmest te gebruiken (ik noem express geen stalmest) bespaar je al 11% op de kosten , daarom kan biologisch ook goedkoper zijn dan dat chemische groente en fruit.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Beste melkveehouder, het klopt niet wat je schrijft over het tekort aan landbouwgrond om de wereldbevolking te voeden. Momenteel liggen er heel veel potentiele landbouwgronden braak om dat het niet rendabel is ze te exploiteren.
  Op mijn biologisch bedrijf teel ik mengteelten. Een graangewas met een leguminose, dat geeft meer kg's eiwit van een hectare dan gangbaar chemisch geteeld graan.

 • no-profile-image

  GL

  Wat is dan wel een goede rede om voor biologisch te kiezen? Dat het beter is voor het milieu geloof ik ook niet!

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Er staat dus in het artikel dat in 84 % van de gangbare produkten resten van pesticiden zijn gevonden. Dat lijkt mij niet erg gezond.

 • no-profile-image

  exact

  Melkveehouder, op dit moment hebben ongeveer een miljard mensen te weinig eten. Ik denk dat het niemand in onze verwende Westerse wereld wat kan schelen. Hooguit maakt men zich er druk om dat de welvaart voor een belangrijk deel van de wereldbevolking snel toeneemt. Hierdoor kan wel eens een tekort aan voeding (met hogere prijzen) ontstaan voor ons rijkeren. Dat wordt als erg ervaren. Niet dat er al decennia lang miljoenen creperen van de honger. Je hebt gelijk als je zegt dat biologisch schaarste zal vergroten, maar schaarste is er al. Dat zien we echter niet, simpelweg omdat we 1 op de 6 mensen op deze wereld gewoon geen eten geven.

 • no-profile-image

  Consument

  Dit is voor de consument een belangrijke conclussie. De gangbare voedselproductie kan door de grootschaligheid altijd goedkoper produceren. Het wordt hoog tijd dat de kostprijs ook door de consument betaald moet worden. Dan hou je producenten en kwaliteit van het voedsel. En altijd zekerheid van betaalbaar voedsel.

 • no-profile-image

  erik

  Interessante discussie.. Ik heb me altijd verwonderd hoe biologisch gezonder kan zijn. Penicilline, aflatoxinen zijn nu niet echt gezond. Zeker niet gezonder dan chemicalien..Ook in de homeopatie worden verschillende kruiden en gisten gebruikt die alleen gezond zijn met gecontroleerde hoeveelheden. En nu verwacht men dat biologische landbouw gezonder moet zijn?
  Ik weet vanuit Denemarken dat er verschillende "diertjes" in ecologisch bakmeel zaten en dat werd afgedaan met:die kan je er wel uitzeven. Gaat nergens meer over. Ook heb ik ecologische koeien gezien waar de AIVD een rolberoerte van zou krijgen. Biologische landbouw is echt niet het juiste pad. Ik zie meer in hoogtechnologische conventionele landbouw.

 • no-profile-image

  exact

  De enorm opgelopen levensverwachting en de opkomst van kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, herkauwer. Waar het meest 'vergiftigd' voedsel in overvloed kan worden gegeten, in de Westerse wereld, is de gemiddelde levensverwachting veruit het hoogst. Uiteindelijk zullen we toch ergens aan sterven, meestal aan ziektes waar we vroeger niet aan toe kwamen.

 • no-profile-image

  gertje

  Het typeert u wel, herkauwer, dat u er direct van overtuigd bent dat carcinogene resten van glyfosaat in de bodem achterblijven. U poneert dat als een vaststaand gegeven. Laten we het er vooral op houden dat daar nog enige discussie over bestaat en dat het EU-standpunt hierover is dat dat niet zo is. Maar zoals het u betaamt, zal u wel een of andere complottheorie aanhangen...

 • no-profile-image

  witte veder

  Lees vooral 'gewasbescherming: een toxicologisch perspectief' eens. Onafhankelijk onderzoek naar milieu- en volksgezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen onder auspiciën van de stichting HAN en een onafhankelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie. Misschien dat dit het zwart-wit denken een beetje uitsluit.

 • no-profile-image

  kuiter

  Veel mensen denken dat ze ouder worden van bio-voedsel. Dit is echter een misvatting, je gaat er alleen ouder uitzien. Vroeger kreeg je een boete van de overheid als je distels en spekwortels in je land had(distelverordening) Tegenwoordig krijg je hier geld voor.(beheersvergoeding voor het niet beheren van goede landbouwgrond)

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Kritische lezer, iedere spuiter en kunstmeststrooier weet dat je te maken krijgt met de verminderde meeropbrengst, omdat je de grond uitput en doodmaakt, daarom kozen wij voor weiland, "normale" landbouwgrond moet eerst 3-10 jaar braakliggen of omzetten in weiland en uitspoelen voordat je het weer biologisch kan gebruiken. Er wordt zeker niet gespoten uit hobby, maar door de misinformatie van de chemische industrie.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Hendrik, Er staat ook dat in 25% van de biologisch geproduceerde producten resten van pesticiden worden gevonden. Dat lijkt mij veel verontrustender.

 • no-profile-image

  boer

  Als een plant ziek word, gaat de plant zelf antistoffen produceren. Helaas zijn veel van deze stofjes ook kankerverwekkend en schadelijk voor de gezondheid. Ik denk dan ook dat die chemofobie niet altijd terecht is.

 • no-profile-image

  eco

  zalig zij die niet zien en toch geloven

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  -http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?home/nieuwbijvv/persberichten/2004020302.asp
  -Groenten en fruit werden door de Consumentenbond als beste bevonden, omdat daar de minste reststoffen van meststoffen en herbi- en pesticiden op werden gevonden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Het leuke is dat er zoveel van die rapporten zijn, die elkaar allemaal tegenspreken. "Wiens brood men eet, diens taal men spreekt".

 • no-profile-image

  herkauwer

  Exact, ik vul niks in, maar het is een feit dat Roundup carnogene residuen in de bodem achterlaat, die jarenlang gevaarlijk kunnen blijven. Zeker in klei-, zavel- en leemhoudende gronden. Het gaat mij er niet om gelijk te krijgen. En ook niet over de vraag of er elders op de wereld wellicht een hogere sterfte is. Het gaat mij erom dat er geen kankerverwekkende stoffen in de bodem thuishoren, omdat daarop en daarin ons voedsel groeit! Dat veel teveel mensen zichzelf een hartvervetting eten is hun zaak, maar voedingsproducten behoren zuiver en vrij van ziekteverwekkers te zijn. En ik dacht dat kanker redelijk hoog scoort op de lijst van ernstigste doodsoorzaken?

 • no-profile-image

  Harm

  Beste Cees, de opmerking dat jouw appels uit je eigen boom lekkerder zijn raakt kant noch wal. Hier komt de emotie duidelijk naar voren. Je hebt de boom zelf gepland ziet vanuit je stoel de bloesem voor je raam langs dwarrelen en krijgt dan de mooie ronde appel (met gaatjes van de insecten) op je bord. Ooh wat lekker is dat denkt je hoofd en dus is het zo. Gezonder moet je echt laten onderzoeken. Ik geef wel toe dat emotie erg belangrijk is wanneer het aankomt op consumenten gedrag en als de consument van biologisch eten opgewonden raakt en meer wil betalen, laten we er dan vooral mee doorgaan. Ookal is het onzin.

 • no-profile-image

  gertje

  U bedoelt misschien carcinogeen, herkauwer?

 • no-profile-image

  exact

  Herkauwer, dat is een moeizame discussie. Ik kan daarin -onbevooroordeeld - het grote gelijk niet herkennen. Daarom houd ik het voorlopig liever op wat statistische feiten. Tot voor kort waren hart- en vaatziekten nr. 1 op die lijst van belangrijkste doodsoorzaken. Dat is nu kanker, maar dat is vooral doordat sterfte door hart- en vaatziekten is afgenomen en niet doordat het aantal gevallen kanker toenam. Vroeger werd de diagnose kanker niet zo makkelijk gesteld. Ik neem aan dat er voor de oorlog gezien het massale rookgedrag van mensen veel gevalletjes longkanker waren, maar niet altijd als zodanig werden onderkend. Bovendien was de levensverwachting gemiddeld (man en vrouw) omstreeks 1900 rond de 50 jaar, rond 1940 ruim 65 en nu 78 jaar. Door de vergrote kennis en het oplopen van de levensverwachting stijgt het absolute en relatieve aantal geregistreerde kankerpatiënten.
  Dat we alle kennis die voorhanden is moeten aanwenden om voedsel zo gezond mogelijk tot ons te krijgen staat buiten kijf. Je kunt je wel afvragen of het bannen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest het beoogde effect zal bereiken. Daar zijn op zich hele boeken met voors en tegens over te schrijven. Zoals gezegd, stop wat mij betreft de productie van die spullen maar. Ik denk oprecht dat alle boeren in de wereld het beter zouden krijgen. Ik ben er echter van overtuigd dat er dan een voedselcrisis komt waarbij de huidige financiële crisis echt geen fluit voorstelt. Zie wat een beperkte krimp van de wereldgraanproductie en -voorraden aan onrust in de wereld veroorzaakte 3 jaar geleden. Bannen we kunstmest en gbm dan krijgt dat scenario structurele trekjes. Het graan zal dan een voor de totale landbouw gunstige spilfunctie krijgen. Dit is slechts dagdromen, de politieke wereld zal dit nooit toestaan.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als iedereen biologisch gaat eten dan is er niet voldoende landbouwgrond op deze aarde om iedereen van voedsel te voorzien.

 • no-profile-image

  hans

  oud niews wasal 4 jaar geleden bekend

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Exact 20 jun 2010 14:23. gaat mij niet erom of ik gelijk mag hebben.. zijn talloze onderzoeken die bewijzen dat simpele stalmest ook in ontwikkelingslanden meer effectief en efficient zijn. Simon Rozendaal van Elsevier roept ook hosanna over kunstmest, pesti en andere ciden en genlandbouw als de oplossing maar onderzoeken geven ook hem geen gelijk.
  Wereldwijde honger ligt ook niet aan wel of geen gebruik, maar aan verkeerde verdeling en corruptie.

 • no-profile-image

  gertje

  Oké herkauwer, dat kun je hebben van horen zeggen. Zolang geen onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs is geleverd denk ik hierbij aan complottheorieën. Het is toch bekend dat er heel wat gaande is (geweest) omtrent Monsanto en glyfosaat versus milieuorganisaties? Ik vind de aanvulling van Witte Veder wel zinvol. Al heb je bedenkingen over dat wetenschappelijk onderzoek, het kan niet anders dan een 'eye-opener' zijn voor tegenstanders van reguliere gewasbeschermingsmiddelen. Was het allemaal zo dramatisch, dan zou er een enorme toename moeten zijn van bepaalde vormen van kanker. Bovendien, als dat al zo was, dan zijn er heden nog 1001 mogelijke oorzaken voor aan te wijzen.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Ik ga hier niet af op mijn eigen emotie, maar op wat ik hoor van anderen die mijn appels hebben gegeten.
  En nee heb geen gaatjes van insecten, dat krijg je als je met brandnetelgier een kiezelzuurlaagje erop spuit.
  Dus bij "pas geplukt" bij de appels in de supermarkt, terwijl ik weet dat dat altijd een jaar oude koelhuisappels zijn, toon ik pas emotie, maar wel afwijzend.

 • no-profile-image

  Gerard

  Bij biologische houderijsystemen is in veel gevalen de NH3 10 maal hoger dan bij duurzame intensieve houderij systemen. Hoezo biologische goed voor het milieu. Hoe wordt je als onwetende burger bedonderd...Zo dus.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  >Qua smaak, kwaliteit en gezondheid bestaat er geen principieel verschil?
  Reken maar van yes, zelfs de appelboom die naast m'n voordeur staat geeft lekkerder en gezonder appels dan die koelhuisappels van n jaar oud in de supermarkt. In m'n activistentijd heb ik samen met n boerenzoon 1 ha weiland omgewerkt tot biologische tuin, onze doelstelling was zo gemakkelijk mogelijk biologisch te tuinieren, dus niet-arbeidsintensief, inzet tractor en motorspuit (brandnetel), onze producten waren dus zelfs goedkoper, omdat we geen meststoffen en herbiciden/pesticiden hoefden te kopen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Cees, je moet je wel realiseren dat het kleine beetje biologische landbouw dat we hier hebben, kan bestaan omdat het onder de beschermende paraplu valt van de gangbare landbouw. Als alles biologisch zou zijn, kom je er gauw genoeg achter hoe snel alles onder de ziektes schiet. Het spuiten hiertegen heeft wel degelijk een doel en is niet uit hobby ontstaan.

 • no-profile-image

  exact

  Ja, Cees, je mag wel gelijk hebben van me hoor. Gaan we lekker terug naar de tijd van alleen stalmest. 100 jaar terug dus. Ben als producent groot voorstander van het wereldwijd stopzetten van de productie van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar gebruik nou eens je verstand, hoe ga je 6 miljard mensen, die geroken of gekeken hebben naar enorme welvaart, tevreden houden? Het is echt een sprookje te denken dat de wereldwijde productie van agrarische goederen op peil blijft.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kanker is ook niet als hobby ontstaan Kritische Lezer, maar was en is wel mede een onlosmakelijk gevolg van alle carnogene residuen die zich bevinden in allerlei gewasbeschermingsmiddelen. En in onkruid- en 'ongedierte'verdelgingsmiddelen. Of in gewone roud-up, waarmee gemeenten het bestaan om straten, trottoirs en speelplaatsen te besproeien. Van zulke rotzooi blijven kankerverwekkende residuen jarenlang werkzaam aanwezig. Tel uit je verlies!

 • no-profile-image

  john

  biologische boeren hebben over algemeen weinig kritiek gehad van collega boeren om de sector een kans te geven. biologische producten spelen in op de emotie en moeten zodoende beter te verkopen zijn aan de consument. Het uiteindelijke doel zijn natuurlijk hogere marges voer de boer. Geven we deze sector geen kans dan kunnen we de marges die daar gemaakt kunnen worden wel vergeten. Aan de andere kant wordt dit systeem nu als het ultieme systeem gezien door een aantal organisaties en verwachten zij dat het maar gangbaar moet worden voor iedere boer in nederland... weg betere marges. biologisch = emotie = marge.

 • no-profile-image

  boerke

  Ja Hendrik je zegt het zelf al op al die hectares in de wereld die braak liggen groeit bitter weinig en al zeker niet biologisch! Daar moet gewoon veel water naartoe wegesn neerslagtekort, daar moet de wereld aan meststoffen naartoe, daar moeten tonnen herbiciden op en er moeten dakjes boven met airco omdat de te temperaturen te hoog of te laag zijn voor plantengroei!!! Als je van landbouw geen verstand hebt dan moet je daarover niet mee willen lullen Hendrik!!!

 • no-profile-image

  johnny

  Is het niet zo, dat het eerste mechanische
  dier of plant nog geboren of geplant moet worden.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Boerke uit het zuidoosten, ben je het dorp wel eens uitgeweest?

 • no-profile-image

  boerke

  tuurlijk is het boerke uit het Zuidoosten het dorp al eens uitgeweest, nl. hij is al meer dan eens met de studieclub op excursie geweest, is al eens op excursie geweest naar de melkfabriek, naar de voerfebriek en naar de veemarkt in Den Bosch toen die nog bestond. Gaat ieder jaar naar de ledenvergadering van de Rabobank. Rijdt met de auto heel vaak rondjes buiten het dorp om stiekum de andere boerkes in de gaten te houden. Nee, nee Hendrik, maak je geen zorgen dat dat boerke niet van huis komt.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goed om te weten dat groen links voedsel niet gezonder is dan normaal voedsel

 • no-profile-image

  Simone

  Gezondheid is dan ook niet de enige reden om voor biologisch te kiezen, en ook het zeker niet het argument wat GroenLinks ervoor gebruikt.

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.