Home

Achtergrond

550 keer verblijf voor schrijnend 'geval'

In de periode van maart 2007 tot en met april 2010, dus ongeveer de hele afgelopen kabinetsperiode, is aan 550 vreemdelingen een verblijfsvergunning verleend puur omdat hun achtergrond zo schrijnend was.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) deze week geschreven aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die anders zouden zijn afgewezen. Rita Verdonk maakte als minister op dit dossier 1150 keer gebruik van haar bevoegdheid om iemand in Nederland te laten blijven om zijn schrijnende achtergrond.

Van de circa 58.100 over het afgelopen jaar ingediende aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning (VVR) waren er ongeveer 16.400 aanvragen afkomstig van vreemdelingen uit een "moslimland', zo blijkt uit dezelfde brief.

Van de ongeveer 50.700 aanvragen vorig jaar voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) zijn er plusminus 23.700 ingediend door vreemdelingen uit een "moslimland''. Van de ongeveer 16.150 in behandeling genomen asielaanvragen in 2009 zijn zo'n 12.400 aanvragen gedaan door mensen uit een 'moslimland'.

De bewindsman gaf antwoord op vragen van de PVV, die een totale immigratiestop uit de moslimlanden wil. Volgens deze partij is een land een moslimland, als meer dan de helft van de bevolking bestaat uit moslims, althans volgens The World Factbook van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.