Home

Achtergrond

400 miljoen voor landschap

Het kost tot 2020 gemiddeld 418 miljoen euro per jaar om waardevolle Nederlandse cultuurlandschappen te behouden en te beheren, becijfert onderzoeksbureau KPMG.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Vrom en LNV en van het Interprovinciaal Overleg (IPO), werd gisteren gepresenteerd. Het gaat om een grove berekening; het aantal aannames is groot.

De studie is pikant in het licht van de lopende kabinetsformatie. Een nieuw kabinet kan zich niet onttrekken aan forse bezuinigingen, en natuur en landschap lijken een belangrijke gegadigde. Bovendien liggen ook de provincies, hoofduitvoerder van het landschapsbeleid, onder vuur.

Het onderzoek heeft betrekking op cultuurlandschap; grote natuurgebieden en natuuropgaven zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn niet meegerekend. De twintig Nationale Landschappen, en dan vooral het Groene Hart, nemen de meeste kosten voor hun rekening.In de eerste jaren zijn de herstelkosten aanzienlijk hoger dan die voor beheer; vanaf 2014 zijn de kosten ongeveer gelijk, elk rond de 200 miljoen euro per jaar. Vooral aanleg en beheer van landschapslelementen zijn duur.

Vanaf 2020 kan de jaarlijkse bijdrage omlaag naar 200 miljoen euro, omdat de herstelopgave dan klaar is. Overheden, organisaties en particulieren investeren nu al veel in landschapsbehoud, maar niet voldoende, aldus KPMG.

KPMG rekent met een hogere EU-vergoeding voor kwetsbare gebieden (’bergboerensubsidie’). Die zou 125 tot 250 euro per hectare moeten bedragen, tegen nu nog geen 100 euro.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.