Home

Achtergrond

PvdD: kans op uitbraak dierziekte verkleinen

De Partij voor de Dieren wil dat de dier- en volksgezondheid centraal staan. Ter voorkoming van dierziekten zullen drastische veranderingen doorgevoerd moeten worden in het veehouderijsysteem.

Door regionalisering, het uitbannen van lange afstandstransporten en het inkrimpen van de bedrijfsgrootte wordt de kans op een dierziekte-uitbraak verkleind en zullen de gevolgen van uitbraken beperkter zijn. Bij het fokken van dieren moet de nadruk liggen op gezonde, weerbare rassen. Het huisvestingssysteem dient te worden aangepast aan het dier ten gunste van de algemene gezondheid en weerbaarheid.

Massale vernietiging van gezonde dieren bij uitbraak van besmettelijke dierziekten wordt niet meer toegepast. Waar mogelijk worden dieren preventief gevaccineerd.

Bij uitbraken van niet-dodelijke dierziekten wordt de norm dat dieren kunnen uitzieken en herstellen. Dieren mogen niet langer om louter economische redenen massaal gedood worden als ’oplossing’ voor een dierziektecrisis.

Het gebruik van medicijnen als groeibevorderaars en het preventief toedienen van antibiotica in de veehouderij wordt verboden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.