Home

Achtergrond

ZON en Fruitmasters peilen leden over prijzen

Leden van ZON en Fruitmasters verschillen van mening over het gewenste afzetmodel van een eventuele fusie-organisatie.

ZON keert een collectieve prijs uit; leden van Fruitmasters krijgen een individuele prijs. De afzetpartijen gaan leden peilen hoe hiermee om te gaan. Fruitmasters spreekt in een brief aan de leden over een zeer fors verschil van mening met ZON. Beide organisaties willen de presentatie van het ondernemingsplan uitstellen om eerst de mening te peilen bij de leden.

Met name bij Fruitmasters-telers van houtig kleinfruit en zachtfruit is de individuele uitbetaalprijs een belangrijk punt. In een collectieve prijs komen individuele kwaliteitsaspecten van telers minder naar voren. Volgens Fruitmasters is de individuele prijsvorming ook de reden voor het groeiende marktaandeel van Fruitmasters bij zachtfruit en houtig kleinfruit.

De directie en raad van commissarissen van Fruitmasters is voor een collectieve uitbetaalprijs, maar wil het per productgroep door telers laten bepalen. Een andere mogelijkheid is telers individueel te laten kiezen voor een collectieve of individuele prijs. Dat doet de afzetorganisatie nu ook al voor hardfruit, met vrijwillige afzetpools. Een eerdere poging om de collectieve prijsvorming via pools in te voeren, werd gestaakt door grote verschillen van inzicht onder telers.

Fruitmasters spreekt over een fundamenteel verschil tussen het ZON-model en dat van Fruitmasters. Andere verschillen tussen beide partijen, zoals vermogenspositie en tarieven, zijn overbrugbaar, stelt de afzetorganisatie.

Onduidelijk is wat de peiling onder de leden betekent voor het fusieproces. Eerder werd het moment van stemming uitgesteld naar augustus. Deze week zou het ondernemingsplan gepresenteerd worden. Dat lijkt nu vertraging op te lopen tot zeker 26 mei. Dan is de extra ledenvergadering van Fruitmasters.

Op 20 mei houdt ZON de extra ledenvergadering over de fusie en jaarcijfersvaststelling. ZON en Fruitmasters willen niet reageren op de fusie.

Of registreer je om te kunnen reageren.