Home

Achtergrond 11 reacties

Waterschappenboot zinkt terecht hard

Als het aan Jan Cees Vogelaar ligt, houden de waterschappen op te bestaan. "Hun bootje is terecht hard zinkende", roert hij zich in de discussie.

De dijk om de toekomst van de waterschappen is doorbroken. En dat nog wel door het CDA, de politieke partij die bij uitstek door de 'waterschappers/sters' als beschermengel werd gezien. De waterschappers doen verwoede pogingen het tij te keren en komen aan met metaforen als de ramp Katrina in de VS.

Schrikbeelden worden uitgestort en het ziet er slecht voor ons uit. Waterschapper Doornbos voorspelde in het Agrarisch Dagblad rampspoeden en ook natuuropperhoofd Cees Veerman laat weinig mogelijkheden ongebruikt om zijn ongenoegen over het CDA-standpunt als Gods water over de akkers te laten vloeien. Wat beide heren wellicht zijn vergeten is dat De Ramp in 1953 er echt is geweest en niets is voorkomen door waterschappers. Het zijn niet de waterschappers geweest die de Deltawerken hebben ontwikkeld en betaald, maar de rijksoverheid.

Nog dichterbij, in 1995, was er paniek in het Rivierland vanwege een combinatie van extreem hoog water en twijfel aan de sterkte van de dijken.Weer was het de rijksoverheid die een plan maakte voor aanpassingen en dijkversterkingen. De waterschappers mochten mee uitvoeren.

Toen er vorig jaar een beetje discussie kwam over de waterschappen, kwam er een plan van de grond om voor 300 miljoen euro efficiënter te gaan werken. Nu is mijn ervaring dat weinig organisaties in staat zijn om zelf echte wezenlijke aanpassingen te bewerkstelligen.

De Pavlof-reactie van de waterschappen komt mij bekend voor. Ik heb het eerder gezien bij het Landbouwschap en bij de de toenmalige Gezondheidsdienst voor Dieren. In hun toenmalige hoedanigheid bestaan ze niet meer. Ondertussen betalen melkveehouders (basis 500.000 kilo melk) nu 1.000 euro aan heffingen minder dan in 1997.

Voor de waterschappers is het pompen of verzuipen. Eigenlijk zeggen de waterschappen dat de provincies incompetente organisaties zijn met randdebielen als bestuurders, die niet in staat zijn een fatsoenlijke afweging te maken in grote belangen. Als je zelf vindt dat je krachtigste argument moet worden gezocht in het wijzen met een vingertje naar de vermeende incompetentie van een ander, dan is je eigen bootje terecht hard zinkende.

Jan Cees Vogelaar is melkveehouder in Lelystad, onder meer mede-oprichter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en oud-voorzitter van de LTO vakgroep melkveehouderij

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  H. Janssen

  Recent onderzoek van de universiteit van utrecht heeft laten zien dat geen enkele groep in onze samenleving zoveel klaagt over de overheid als boeren. "Deze agrarisch ondernemers, die meer dan andere bedrijfsondernemers afhankelijk zijn van overheidssteun, zijn tegelijkertijd de grootste criticasters van die overheid en ondermijnen daarmee hun eigen positie". Ik kan me wel vinden in die conclusie, zeker gezien de uitspraken die ook hier worden gedaan over waterschappen. Meer dan andere overheidsorganen hebben die oog voor de verschillende belangen en daarmee ook voor landbouwbelangen en wat ze krijgen is stank voor dank. Over kortzichtigheid gesproken.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Inderdaad Erik. Een daadkrachtig waterschap, maar vooral een waterschap dat zich beperkt tot kerntaken. Dat milieugeneuzel en andere franje werkt alleen maar kostenverhogend en draagt niets wezenlijks bij. En wie mag het leeuwendeel weer betalen?

 • no-profile-image

  Joop de Jager

  Wat ik mij afvraag, Erik uit Noord Holland (waarom zo vaag trouwens?) waarom er altijd beledigd moet worden. Hardwerkende collega's noemt u nietsnutten. Ik vind dat niet erg fraai, vooral omdat ik uit uw reactie lees dat er maar 1 belang is en dat is uw belang.
  Joop de Jager

 • no-profile-image

  erik

  over het betalen zullen we het helemaal maar niet hebben. stond gister met al die regen nog even met een van de mannen te praten, ach het viel wel mee, door de droogte nam het land als een spons het water op. het enige probleem was al het water wat uit naburige stedelijke gebieden afstroomde. kortom wij betalen waar de stad zn huiswerk op het gebied van waterhuishouding niet heeft gedaan.

 • no-profile-image

  erik

  Mijheer de Jager, ik kan onmogelijk een hardwerkende collega een nietsnut noemen, dit zou een contradictie zijn. En dat er hardwerkende mensen zijn binnen het waterschap zal ik absoluut niet ontkennen. Maar u kunt niet ontkennen dat de laatste jaren veel mensen `van de straat` weg zijn bezuinigd, in mijn optiek is hierdoor de verhouding tussen theorie mensen van kantoor en praktijk mensen uit het veld nogal scheef gegroeid. Ook is het gewoon een feit dat bermen tot een aantal jaren terug netjes gehouden werden, nu is moet het gras eerst meters hoog groeien voor er een keer een maaier aan te pas komt. en deze jongens(die hard werken) moeten zich vervolgens ook nog eens aan allerlei regeltjes houden die totaal nergens over gaan. feit is ook dat het water steeds minder vaak optijd weg is voor grote hoeveelheden regen. en mijn belang, dat zou zijn??? het maakt mij niet uit of die bermen meters hoog gras staat, met de trekker kan ik er toch wel overheen kijken, maar de verkeersveiligheid wordt er niet direcht beter van. of het water optijd weg is, ach, ons land ligt hoog genoeg, maar het ging mij er meer om dat er van preventief naar curatief gewerkt wordt, en dat vindt ik geen juiste ontwikkeling. en als het om de financien gaat, tja, ik zal niet ontkennen dat ik liefst zo min mogelijk betaal, elke euro is er tenslotte eentje. buiten dat is het natuurlijk zo dat wanneer u efficienter werkt we met zn allen minder hoeven te betalen, maar ik zie niet in waarom mensen in het buitengebied meer moeten betalen. we moeten onze eigen sloten schoon houden, ons land werkt als een spons, en bespaart de gemalen op die manier enorm veel werk. dus zou ik het niet meer als eerlijk vinden dat iedereen gewoon een gelijk deel betaald om droge voeten te houden. kortom, niet zo op de teentjes getrapt reageren. het feit dat er een hele afdeling communicatie is zegt al genoeg over de efficientie zou ik zo zeggen, want met communicatie krijgen we echt geen drogere voeten of netjes gemaaide bermen.

 • no-profile-image

  Joop de Jager

  Dat er kritisch tegen de waterschappen wordt aangekeken, wordt meestal veroorzaakt door het feit dat men niet precies weet wat waterschappen doen. Onbekend, maakt in dit geval duidelijk onbemind. Kennelijk slagen we er niet in om onze taak goed over het voetlicht te brengen, het kan ook zijn dat het komt omdat het zo goed gaan, mensen zijn gewend dat ze veilig zonder angst voor overstromingen kunnen wonen en dat hun afvalwater wordt gezuiverd.

  Dat mensen die wel weten waar het overgaat zonder uitzondering pro waterschappen zijn, is niet zo verwonderlijk. Zij weten ten slotte wat voor belangrijk werk waterschappen verrichten. Des te meer was ik verbaasd de reactie van de heer Vogelaar uit Lelystad te lezen. Hij moet beter weten. Zonder waterschap zou hij niet in Flevoland kunnen wonen en werken. Er moet namelijk nogal wat werk verzet worden door het waterschap om een voormalige zee droog te houden. Gelukkig dat de belastinginkomsten helemaal worden besteed aan zijn veiligheid. Dat er geen afweging plaats hoeft te vinden met bijvoorbeeld een rotonde of rondweg.
  Zijn verwijzing naar 1953 vind ik eigenlijk zeer ongepast. We praten over 57 jaar geleden, in een tijd dat er nog meer dan 2500 waterschappen waren. Kleine polderschapjes die absoluut niet in staat waren zoiets groots te overzien. Die 2500 zijn in de loop van de geschiedenis gefuseerd tot 25 efficiënt opererende organisaties. Dat de waterschappen de Deltawerken niet hebben betaald is logisch. Hoe kunnen de twee Zeeuwse waterschappen dat immers betalen? Want zoals de heer Vogelaar ongetwijfeld weet wordt waterbeheer regionaal betaald en niet landelijk. Twee Zeeuwse waterschappen dan laten opdraaien voor een miljardenproject als de Deltawerken, is op zijn minst gezegd wat dom gedacht.

  De opmerking van de heer Vogelaar dat wij provincies zien als randdebielen vind ik eigenlijk te ondermaats om te reageren, maar ik doe dat toch, omdat een dergelijk ongenuanceerde stelling weersproken moet worden. Wij beschouwen de provincie als een professionele mede-overheid, maar wij heel regelmatig mee overleggen over tal van waterzaken. Dus waar hij zijn conclusie vandaan haalt, is mij volkomen onduidelijk.
  Samengevat, ik vind het een ongenuanceerde reactie, behoorlijk bezijden de waarheid.

  Joop de Jager
  Hoofd afdeling communicatie Waterschap Zuiderzeeland

 • no-profile-image

  erik

  Beste mijnheer De Jager, dat de heer Vogelaar nogal ongenuanceerd spreekt ben ik geheel met u eens. maar dat het waterschap in combinatie met het hoogheemraadschap goed functioneert wil ik nou ook weer niet zeggen. wij zijn zelf melkveehouder in Noord Holland en spreken regelmatig mensen die werkzaam zijn voor deze organisaties. net als alle andere (semi)overheden zitten zij verstikt in bureaucratie en regeltjes. voorheen hadden wij een man die het weer en de gemalen goed in de gaten hield, reed alle dagen zn ronde en het water was altijd optijd weg als er grote hoeveelheden regen dreigde. nu is hij wegbezuinigd(mag tot ze pensioen nog 3 dagen werken voor voledige doorbetaling, das nog wel het toppunt) en het is nu geautomatiseerd, met als gevolg een bult storingen in de gemalen, welke gepaard gaan met hoge kosten voor reparatie door externe partijen. en water dat niet optijd weg is.
  het bermonderhoud wordt ook zo ongeveer half gedaan, voorheen werd alles netjes gehouden, tegenwoordig moet je zo ongeveer een suv kopen om een beetje over het gras heen te kunnen kijken. en als ze dan maaien moeten ze 20 cm van de slootkant laten staan, en waag het niet om het hier en daar 30 cm te laten zijn, want dan mogen de mannen het hele rondje nog een keer doen voor de laatste 10 cm, hoezo efficient, waterschappen zijn de laatste jaren zeer inefficiente logge organisaties geworden waar de gewone werkende man is vervangen door een hoog geleerde nietsnut die meent vannuit het kantoor te kunnen zien wat er in de polder gebeurt. dus of weer een daadkrachtig waterschap dat weet waar ze mee bezig is of helemaal niks, laat dan de heer vogelaar maar gelijk krijgen.

 • no-profile-image

  erik

  nog heel even een aanvulling, de trend van meer kantoor en minder handenarbeid speelt natuurlijk in meer takken van sport, de zorg, het onderwijs, de politie. allemaal komen ze om in het papierwerk. dus komt het van twee kanten, om de begroting te sluiten moet er bezuinigd worden, het is heel natuurlijk dat je liever niet je directe collega´s wegbezuinigd, dus de mensen die wat verder van het bestuur af staan. dus managers blijven en de gewone man moet het bezuren. en vervolgens moet het toch al ingekrompen personeelsbestand ook nog eens twee keer zo veel formuliertjes gaan invullen in het kader van de efficientie. waardoor het gewone werk niet meer gedaan kan worden. en geloof mij dat papierwerk en al die regelgeving is echt niet bedacht door de verpleegster aan het bed, de man op de trekker of de agent op straat hoor.

 • no-profile-image

  spotmelker

  Ben het helemaal met je eens Erik uit NH. Ik ben niet tegen waterschappen maar de gebruiksefficientie van de door de landbouw ingekomen heffingsgelden kan m.i beter. Zeker bij het "de vervuiler betaalt"princiope. We hebben hier een windmolenpark staan waarbij het waterschap het onderhoud doet. Deze kilometerslange brandnetelstrook is bepaald geen visitekaartje! Met aangrenzende grond moeten boeren hier meer spuiten om die rommel de baas te blijven. En wat doet het waterschap? Die stuurt een circulaire met dreigementen van boetes tot 2000 euro als er een drup middel in het water wordt gevonden. O.K., het hoort er niet in maar daag het dan ook niet uit! Met de verplichtingen in het achterhoofd moeten boeren kunnen rekenen dat ze geen overlast hebben van een onbehoorlijk uitgevoerde waterschapstaak.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @ H Janssen , het is erg frusterend om afhankelijk te zijn van overheidssteun, want dan leer je de arrogantie van de overheid pas goed kennen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Volkomen terecht dat er een eind komt aan de macht van de Waterschappen. De limit was 1995, toen er helemaal geen watersnood was, maar alleen een wat hoger dan gemiddelde rivierstand in Rijn (plus Waal en IJssel) en Maas. Volstrekt ten onrechte werd een heel gewest ontruimd door een laffe D66-kinderboekenschrijvende commissaris. Het gevaar kwam namelijk van de kant van de waterschappen, die van plan waren om desnoods zelf dijken op te blazen om hun doel (alle dijken op Deltahoogte brengen ten koste van miljarden gemeenschapsgeld) door te drukken. Wég met die totalitaire bureaucraten en laat ze de schade aan de gemeenschap maar uit eigen zak terugbetalen. Schoftentuig!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.