Home

Achtergrond 20 reacties

Verzekeringsfailliet

De belangstelling onder boeren en tuinders voor een brede weersverzekering is zeer gering. Een rondgang van deze krant langs de vier aanbieders van zo’n polis leert dat zij gezamenlijk niet veel meer dan 500 verzekeringen zullen afsluiten.

Concrete aantallen zijn er nog niet: Agriver, Vereinigte Hagel, de Onderlinge Weerschade Verzekering (OWV) en de verzekeringsmaatschappij OFH (met name fruitteelt) zijn uit concurrentieoverwegingen zeer terughoudend met het noemen van getallen.
De cijfers zijn hoe dan ook tegenvallend. Zeker gezien de bombarie waarmee de door de overheid ondersteunde verzekering in de markt is gezet. De getoonde animo is het failliet van een weerschadeverzekering, breed of smal.

De vraag is of overheid, belangenorganisaties en verzekeraars voldoende hebben geluisterd naar de markt. Boeren en tuinders vinden de premies en daarmee ook de risico’s te hoog. Aangezien de overheid in het verleden bij extreme schade over de brug kwam, lijken agrariërs te denken dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Dat is niet zo. Om de op zich goede gedachte van het indekken van dit soort risico’s overeind te houden, zou nog eens naar de voorwaarden gekeken moeten worden. Daar heeft iedereen iets bij te winnen.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jan, over de (voorwaarden van de) regenverzekering, en de bijbehorende premie, kruis ik heel graag verbaal de degens met jou. Doe me dan wel een lol en reageer professioneel.

 • no-profile-image

  exact

  Ja, we hebben al een paar leuke dingetjes met het weer achter de rug... Al die mensen die roepen dat het zo'n geweldig iets is met die verzekering moeten nu de schade maar eens in kaart gaan brengen, de premie en de uiteindelijke tegemoetkoming. Dan zul je van een verzekeringsfailliet nog niet zo snel kunnen spreken, denk ik (bruto premie gaat toch integraal naar verzekeraar?). Meer een failliet van deze belachelijke verzekeringsvorm. De overheid is i.i.g. spotgoedkoop af van eventuele claims bij extreem weer.

 • no-profile-image

  Han

  Exact ik heb willen benadrukken dat er een redelijke hoeveelheid geld ligt te wachtrn op besteding. De ene mogelijkheid is stop het via de brede weersverzekering in je vermogenspot als je verzekerd bent bij een onderlinge. De andere oplossing is je geeft het weg aan plattelandsontwikkeling of anders gezegd, Natura 2000 of fietspaden of wat dan ook. Ik stop het dan liever in mijn vermogenspot bij mijn onderlinge weersrisico verzekering dan heb ik kans dat daar de premie laag blijft in de toekomst. Bijna iedere boer is verzekert tegen hagel, storm en velen tegen nachtvorst. De eerst paar jaar krijgen ze regenwater er >gratis< bij en daarna is opzeggen mogelijk en ga je op de oude voet voort. Wat is er op tegen om zo het boeren geld bij Natura 2000 of andere politieke hobbies weg te houden?? Ik zie het als goed ondernemerschap, geld maken uit (in dit geval) NIETS. besteedt de overheid het aan haar natuur hobbies dan zal dit geld via deze weg tegen de boeren gaan werken in de toekomst!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Jan, lees allereerst eens mijn reactie van 26 mei 00.32 uur. Hierop vooruitlopend mag ik constateren dat je opmerkingen er blijk van geven dat je helemaal niet weet waar het over gaat. Maar goed, de zorg, jouw sector waar ik veel bewondering voor heb. Wat jij denk ik niet weet is dat de zorg, althans de behandelmethoden, meer schade toebrengt aan de waterkwaliteit dan jij denkt. De residuen van medicijnen blijven achter na waterzuivering. Wist je trouwens dat er een rapport ligt van RWS waarin klip en klaar valt te lezen dat er in drinkwater wat jij en ik krijgen voorgeschoteld nog gewoon resten van contrastvloeistof zit. En je weet dat Nederland een zeer dichtbevolkt land is met een bovengemiddelde zorg. Wat je misschien niet wist is dat er een Europese richtlijn in het leven is geroepen die de waterkwaliteit bewaakt. En wat je misschien ook niet wist is dat peilverhoging de overheid heel goed uitkomt om zo de vervuiling te verdunnen. Wat je zeker niet weet is dat de waterschappen (op last van de overheid) sinds enkele jaren een aangepast maaibeheer toepassen om de afvoer van water te vertragen en zo het peil te verhogen. Kijk, Jantje, we komen tot de kern. De bedreiging zit van onder c.q. in deze peilverhoging en niet van boven (het door jou genoemde klimaat). En nog iets Jan, je denkt toch niet dat ik een hoge premie ga betalen om de overheid te vrijwaren, bij schade weinig tot niets krijg uitgekeerd omdat de problemen van anderen zo nodig moeten worden opgelost. Overigens, ik neem toch aan dat zo'n milieubewuste knaap als jij geen wegwerp-luiers gebruikt, maar voor de afdeling de zaak wel even uitkookt zoals het vroeger was? Dat willen jullie toch allemaal, terug naar vroeger maar wel bij anderen.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Verzekeringspremies tegen klimatologische schade bennen te duur. Waarom? Omdat het veel makkelijker is om via het Faunafonds de schatkist te plunderen! De ganzen, de duiven, de kraaien, de smienten, de koeten, de vinken, de mezen, de merels, de mussen, de muizen, de mollen, de knijnen, de hazen, de slakken en de dauwpieren hebben het vanzelf weer gedaan! Stelletje .............!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Je hebt het goed gezien Wim, inderdaad zal bij het verhalen van waterschade gezegd worden dat de schade verzekerbaar is. Onze Minister van LNV, of beter gezegd haar linkse ambtenaren, weet drommels goed dat het creëren van nieuwe (natte) natuur als neveneffect natschade voor de landbouw met zich meebrengt. Nieuwe natuur creëren door aangepast (ecologisch) beheer van watergangen met als gevolg inundatie, oftewel overstromingen, van (landbouw)percelen. En hoe wentel je als overheid dan de (schaduw- of gevolg)schade af? Simpel, je zorgt voor een escape als je hierop juridisch wordt aangesproken c.q. je aansprakelijk wordt gesteld. Je creëert de mogelijkheid tot verzekeren van de schade voor de toekomstig gelaedeerde. Bij een juridisch geschil kun je dan succesvol opwerpen dat de betreffende ondernemer zelf het ondernemersrisico heeft genomen zich voor mogelijke waterschade niet te verzekeren nu deze mogelijkheid er is. En als je dan de voorwaarden van de verzekering zo in elkaar steekt dat er welhaast nooit tot uitkering hoeft te worden overgegaan is de zaak rond. En dus is deze verzekering alleen maar bedoeld als rugdekking voor (semi) overheden, de waterschappen en natuurorganisatie's. Dit om her en der de waterpeilen aan te passen voor het creëeren van een ecologische speeltuin met europees belastinggeld. Het is voor de overheid daarom geen enkel probleem twee jaar lang de premie te subsidiëren. Op het argument dat dit geld anders voor fietspaden gebruikt wordt kan ik alleen maar antwoorden dat ik van harte had gehoopt dat dit ook gebeurd was.
  Zoals de auteur van het artikel al aangeeft zouden de voorwaarden eens tegen het licht gehouden moeten worden. Helaas deel ik zijn mening niet dat er voor iedereen iets te winnen valt. Voor de landbouw valt er helemaal niets te winnen. Zeker niet nu de Waterschappen hun prioriteit van waterkwantiteitsbeheer hebben ingeruild voor "waterkwaliteitsbeheer" c.q. natuurbeheer. En dáár is deze verzekering tegen bedoeld, althans voor het afdekken van schadeclaims die de waterschappen en overheden tegemoet kunnen zien. Auteur, wat wordt een boer hier nu beter van?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nu Agd zich voor de zoveelste keer voor het karretje van de overheid/LTO laat spannen om een peiling over de brede weersverzekering te houden, is het moment aangebroken dat AgD/LTO kan uitleggen hoe het is afgelopen met de belangstelling voor de brede weersverzekering. En met name de voorwaarden moeten inmiddels toch duidelijk zijn? En waarom een peiling? En zijn in dit extreem jaar toch zeker mensen te vinden die droogteschade (of natschade) uitgekeerd hebben gekregen en (op verzoek van een journalist) de loftrompet over deze verzekering willen afsteken?

 • no-profile-image

  exact

  Bekijk http://www.nu.nl/economie/2323505/vijf-miljoen-schade-aardappeltelers.html. Die mensen hebben logische keuzes gemaakt en staan nu aan de kant. Indien verzekerd trouwens ook.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Melkveehouder, laten we de degens dan maar eris virtueel kruisen. Ik vind het vanzelf volkomen normaal dat een boer zich verzekerd tegen klimatologische schade. Dat er nou allerlei gerotzooi over de foute klimaatconferentie bij komt en dat daardoor premies bijgesteld worden doet er niks toe: buitenboeren geeft buitenrisico's. Anders mot je hiero maar in de zorg kommen werken. Mag je ook dag en nacht luiers en directoires verschonen! Wat ik wou zeggen is, dat boeren geldgeil achter onze natuurdieren aan jagen. Tot achter meesjes, merels en vinkies aan toe. Tonnen schade worden d'r voor die nuttige beessies opgestreken. Haat zaaien en Geld oogsten! Daarom kots ik op zulke boeren: de vijanden van natuur en leven. Einde discussie want ik gane te bed. De rust!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boer Tinus ik zou wat dimmen als ik jou was en een medemenselijk mens die ook om dieren geeft, zoals Jan Warmenhuizen, met wat meer fatsoen en egards bejegenen. Want Jan heeft volkomen gelijk, al schijn jij daarvan geen weet te hebben. Tientallen- of mogelijk nu al honderden- tuinders en fruitkwekers zijn door toedoen van kwade genia uit de jachtwereld (ik noem Ger van Hout van de KNJV als een der allerergsten, want die drijft daarin aan huis een louche zaakje) ertoe aangedreven om schade te gaan claimen voor het aanpikken van vruchten door merels, mezen, vinken en andere zangvogeltjes. Je kunt zelf bij het Faunafonds opvragen hoeveel schade door deze Absoluut Nuttige vogeltjes er landelijk werd geclaimd. En uitbetaald! Te krankzinnig voor woorden! Meldt jij je dus zelf maar aan bij een verzorgingstehuis. Dan hoop ik dat Jan jou eens lieflijk onder handen zal nemen.

 • no-profile-image

  Wim Vael

  Han, Ik wil je alleen maar meegeven dat je niet alle geld wat klaarligt op een stapeltje of in een potje moet aannemen, en het zal mij verder een worst wezen of er linksom of rechtsom iemand het geld opmaakt aan te dure werknemers die zodra ze een C&A kostuumpje(met of zonder stropdas) ineens meneer of mevrouw de alwetende zijn die ons de les moet lezen. Het ergste is dat al die potjes worden gevuld door het afromen van onze toeslagrechten, om vervolgens ervoor te zorgen dat dat geld via ons landbouwers elders terechtkomt. Ik wil je nog wel even duidelijk maken wat ik bedoelde met een gevalletje waterschade: in mijn geval betekende dit tussen de 400 en 500 ton consumptie-aardappelen, 200 tot 300 ton zaaiuien en ongeveer 150 ton winterpeen verloren. als ik deze gewassen wil verzekeren ben ik ongeveer 25000 euro kwijt aan premie, met als regenprestatie van de verzekering een groot eigen risico(25%) met een maximale uitkering van 30% van de schade. Dit is in mijn ogen geen verzekeren maar subsidies doorschuiven aan stropjes en witte boorden.

 • no-profile-image

  exact

  Han, je onderschrijft de benadering van Wim zeg je. Vervolgens ga je een heel ander riedel afdraaien. Volgens mij schreef Wim Vael dat hij - was hij vorig jaar breed weerverzekerd - er niks aan gehad zou hebben. Ik heb de overlast daar met eigen ogen mogen aanschouwen en het betrof omstandigheden waar je je voor zou willen verzekeren. Dat je dan uiteindelijk afgescheept zou worden met een tegemoetkoming ter hoogte van je premie is voor hem een argument om NIET breed te verzekeren. Of lees ik nou verkeerd. De subsidie belandt integraal in de zakken van de verzekeraar. Dat mag dan een onderlinge heten, dat geld komt dus nooit meer bij de boer terecht. Ik weet niet welke verzekeringen je vergelijkt, maar de praktijk is dat de brede weersverzekering veel duurder uitpakt dan een hagelverzekering voorheen, ook na ontvangen subsidie. Ik heb de offertes voor me liggen. Je wordt qua uitkering gewoon afgescheept, dat kan ook niet anders als Brussel maar zo'n flutbedrag uittrekt. Komt nog bij dat je bij een AID-akkefietje nog extra gekort kan worden op je subsidie. De 'miljoenen van Brussel en Den Haag' waren gelimiteerd tot zo'n 8,5 miljoen maximaal. Verdeeld over de verschillende maatschappijen is het maar een paar miljoen per partij. Vandaar dat ze de voorwaarden voor uitkering zo onmogelijk maken, want als iedereen zou meedoen en er moet op een reële manier uitgekeerd worden, worden de maatschappijen uitgekleed. De miljoenen zijn bijeengeschraapt uit een pot van niet benutte toeslagrechten. Een sigaar uit eigen doos dus. Maar wel erg handig als je van schadeclaims af wilt. De verzekeringen lachen mee, want er zijn er altijd wel een aantal die toch meedoen en nooit wat zullen ontvangen. Deden we massaal mee, dan daalt het individuele subsidiepercentage naar een minimum (de taart wordt dan met velen gedeeld) en wordt de brede weersverzekering individueel onbetaalbaar. Het geld komt dus zowiezo niet bij de boer. Han, je geeft vele bijdrages op dit forum, het zou nut hebben om andere ook eens te doorgronden en je wat meer te verdiepen in de materie voor je wat schrijft!!

 • no-profile-image

  Han

  Wim Vael. Ik kan je benadering helemaal onderschrijven. Er is alleen voor de komende jaren een leuk bedrag te verdienen via de overheidssteun om deze verzekering op te zetten. Ik weet dat o.a. Agriver de brede weersverzekering aanbiedt voor minder dan de normale premie voor hun normale standaard verzekering. Als iedere verzekerde de waterschade zou toevoegen, dan kunnen de leden van deze onderlinge hun eigen vermogen met miljoenen opkrikken en dat zonder eigen inbreng. Alles gekregen uit de pot van Plattelands ontwikkeling of anders gezegd de Boerenpot van Brussel en Den Haag. Ik zou dus zeggen verzeker je en pak dit geld, is de overheids steun over en uit dan kan verzekeren voor waterschade ook uit zijn en gaat men terug naar de normale hagel, storm en nachtvorst schade, zoals nu gebruikelijk is. Pakken de boeren dit bedrag niet, dan zou het wel eens in plattelands ontwikkeling kunnen verdwijnen en zien de boeren hier niets van terug of het moet al zijn in prachtige natuurgebieden met bijbehorende regelgeving om de natuur te beschermen. De keuze is aan de boeren!!

 • no-profile-image

  boer

  Gerotzooi over een foute klimaatconferentie en daardoor een bijgestelde premie??? Tonnen opstrijken aan beessies, eh 'natuurdieren' waar we achteraan jagen (dit zouden vinkies zijn??? hahahahahahahahahahahahahahahaha). Die tonnen (weer hahahahahaha, per persoon mag ik hopen?) worden ontvangen voor beessies waar we überhaupt niet aan mogen komen. Haat zaaien en Geld oogsten, boeren vijand van natuur en leven? Je beledigt me diep! Het wordt tijd dat ze je vasthouden in je verzorgingstehuis en krijg je een duur dieet van water met astronautenpilletjes (hetgeen wij produceren krijg je natuurlijk niet meer, dat lijkt me fair). Je slaat zelden waargenomen wartaal.

 • no-profile-image

  exact

  Ik noem je geen domoor, je bewijst zelf dat je er een bent. Zelden zoveel dommigheid in een paar zinnen gelezen. Schrijf je dit nu helemaal vanuit je 'gefoel? '

 • no-profile-image

  spuit

  Jan, die premies benne te duur, omda ze tu veul koste man! Je ziet zu fliegu!

 • no-profile-image

  zwalker

  Boer Tinus en Melkveehouder, het is geen onzin wat Herkauwer zegt. Ik ken fruittelers bij Loenersloot en Baambrugge die glashard schade claimen van meesjes, vinkjes en merels en daar ook nog veel geld voor krijgen uitgekeerd. Te krankzinnig voor woorden. En Herkauwer heeft ook gelijk dat die kwekers door jagers worden aangestuurd. Het zijn vieze zaakjes, want na een flinke hagelbui claimen ze gewoon dat vogels het fruit hebben aangepikt! Met wat geluk vangen ze dan zowel weerschadevergoeding als vogelschadecompensatie. Daar kun je van leven!

 • no-profile-image

  Wim Vael

  Een verzekering moet ook een verzekering zijn, de premie moet ook nog in verhouding tot mogelijke uitkeringen staan. Ik denk dat voor de meeste akkerbouwers het gewoon hierop aankomt. Wij zijn er ons met zijn allen voldoende van bewust dat de nederlandse overheden in geval van een calamiteit door het weer niet over de brug zal komen, met als argument dat het risico verzekerbaar is. Zelf heb ik vorig jaar in de meimaand een gevalletje waterschde gehad waar heel mijn bedrijf in viel.
  Ik heb de verschillende offertes van diverse verzekeraars met een brede weersverzkering naast elkaar gelegd, en uitgerekend wat ik eraan gehad zou hebben. De conclusie was dat ik in het beste geval mijn premie van dat jaar terug zou kunnen krijgen. Dus mensen dat zijn geen verzekeringen, maar bedrijven die de aangekondigde 65% tegemoetkoming in de premie van Verburg willen toevoegen aan hun winst.
  Mijn advies aan alle collega's is dan ook Koop een goede greppelfrees, kilver uw percelen, leg goede drainage aan en ouderhoud dit allemaal goed, dit brengt meer op dan subsidies doorschuiven naar verzekeraars.

 • no-profile-image

  exact

  Han, die 500 bedrijven zorgen er in ieder geval voor dat de subsidiepot voor een belangrijk deel wordt geleegd bij o.a. de "onderlingen". Voor de rest: melkveehouder en Wim verwoorden alles zeer scherp en juist. Heel die verzekering is een rotstreek. Dan maar normaal en betrekkelijk goedkoop verzekeren tegen hagel en hopen dat ons geen andere extremiteiten overkomen.

 • no-profile-image

  boer

  Jan Warmenhuizen, je logica ontgaat me een beetje. Leg mij de relatie nu eens uit tussen je vogeltjes en de brede weersverzekering. Hoe hol kunnen vaten klinken zeg! 't Is bij de 'knijnen' af....

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.