Home

Achtergrond

VS verwacht toename kaasproductie EU

De Europese Unie zal de kaasproductie dit jaar flink opschroeven naar zo'n 530.000 ton.

Vooral Frankrijk zal behoorlijk meer kaas gaan bereiden. Dit verwacht het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) op basis van informatie die haar vertegenwoordigers in Europa hebben verzameld. Vorig jaar produceerde de EU relatief weinig kaas. Dat leverde veel zuivelfabrieken over aan toen deels slecht renderende producten en door de EU via marktbeleid ondersteunde producten als poeders en boter.

In eerste instantie voorzagen de Amerikanen een EU-kaasproductie van 475.000 ton, maar nu voorzien ze minstens 50.000 ton meer.
De extra kaasproductie moet naar de mening van de Amerikanen vooral ten goede komen aan de merkkazen. Daarmee is Europa volgens hen het meest concurrerend. Minder groei wordt voorzien voor de gewone bulkkazen, zoals Edammer en Goudse (folie)kazen.

De Amerikanen zijn ook positief gestemd over hun eigen kansen op de exportmarkt voor zuivel. Ze verwachten dat de Amerikaanse zuivelindustrie de komende tijd goed kan profiteren van de aanhoudende droogte in Oceanië. De Australische melkveehouderij en zuivelindustrie hebben daar nu al last van, de Nieuw-Zeelanders vooralsnog minder. Voor hen ziet de situatie er echter ook nog niet erg goed uit. Weliswaar loopt het oude productieseizoen in Nieuw-Zeeland ten einde, maar deze tijd is essentieel voor de grasgroei. Als de komende weken niet alsnog een aardige hoeveelheid regen valt, is er over een paar maanden te weinig voer om het nieuwe melkproductieseizoen vlot te laten starten.

Omdat de vraag naar zuivel in de wereld voorlopig sterk blijft, verwachten de Amerikanen de komende tijd meer te kunnen verkopen. Zij voorspellen in totaal een groei van 7 procent. De rundvleessector profiteert volgens het USDA vooral van het economische herstel in Zuid-Oost-Azië. Amerikaanse rundvleesproducenten kunnen mogelijk tot 150 miljoen euro meer vlees verkopen naar landen als Japan en Korea.

Of registreer je om te kunnen reageren.