Home

Achtergrond 1 reactie

Superheffingsregels aangepast voor incasso

Het Productschap Zuivel (PZ) heeft de superheffingsregels aangepast om op een adequate manier superheffing te kunnen incasseren.

Kopers van melk zijn voortaan verplicht om het PZ gegevens te verstrekken over nieuwe producenten die hun quotum al volledig hebben gebruikt bij een andere koper.

In de praktijk wordt het PZ geconfronteerd met melkveehouders met een klein quotum, maar een grote melkproductie, die eenvoudig wisselen van koper van melk. Betreffende melkproducent meldt de overstap naar een andere koper niet waardoor het PZ, in het geval van quotumoverschrijding, problemen ondervindt bij de inning van de verschuldigde superheffing.

Om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen wordt de koper, aan wie een melkproducent die zijn quotum heeft verbruikt voor de eerste maal melk gaat leveren, verplicht om de gegevens van deze producent te melden bij het productschap.

Het PZ kan de koper van melk vervolgens verplichten de verschuldigde superheffing in te houden op het melkgeld en op een aparte rekening te storten. Daarbij is de koper verplicht per 31 maart van de lopende heffingperiode een bankgarantie ten gunste van het productschap af te geven ter hoogte van de ingehouden bedragen.

Het PZ ondervond de afgelopen jaren hoe lastig het is om achterstallige superheffing te incasseren. "Het incassotraject duurt lang en kost veel geld"“, laat een woordvoerder weten. Met de aangepaste regels moeten dit soort problemen tot het verleden gaan behoren.

Naast genoemde regels worden een aantal aanvullende eisen gesteld aan de erkenning van kopers van melk. Het gaat hierbij om de betrokkenheid van bestuurders en eigenaren van de koper bij andere kopers die in betalingsmoeilijkheden zijn gekomen, of waarvan de erkenning is ingetrokken. Met de extra eisen wil het PZ voorkomen dat nieuwe kopers van melk worden opgericht en voor erkenning in aanmerking komen, terwijl er een goede kans is dat deze kopers niet de verschuldigde superheffing zullen afdragen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    piet

    in Italie hebben ze een andere manier van incasso: GEEN!!

Of registreer je om te kunnen reageren.