Home

Achtergrond

Stierkikker aan de grens

De Amerikaanse brulkikker ofwel stierkikker staat aan de Nederlandse grens.

Het is echter een ongewenste vreemdeling, want hij eet allerlei inheemse waterdieren op en verspreidt ook nog eens een schimmel, die dodelijk is voor de meeste amfibieën. Een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse natuurorganisaties houdt daarom vrijdag en zaterdag workshops om vrijwilligers op te leiden tot 'stierkikkerwatcher'.

Populaties van de Amerikaanse brulkikker huizen al een aantal jaren in Vlaanderen. In 2009 heeft de Vlaamse regering het dier op de lijst van te bestrijden exoten geplaatst. De stierkikker is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw als vijverdier in West-Europa ingevoerd, maar dat werd verboden toen bleek dat de forse kikker het ecologische evenwicht verstoorde en zich ook nog eens snel voortplantte. Een aantal natuurlijke groepen is overgebleven, doordat de kikker zelf niet wordt gegeten.

De Vlaamse stierkikkers zijn nu opgerukt tot op 2 kilometer van de Nederlandse grens. Natuurbeschermers verwachten dat de eerste dieren Nederland binnenkort zullen bereiken ten zuiden van Breda, ten zuidwesten van Reusel of ten zuidoosten van Bergeijk. Om de kikker te beletten zich blijvend in Nederland te vestigen, worden in die gebieden speciale hokken geplaatst, die vrijwilligers in de gaten moeten houden. Als de kikker komt, worden maatregelen genomen.

De workshops worden gehouden in het gebouw van Staatsbosbeheer in natuurgebied Masthorst bij Breda. Deelnemers gaan onder andere op excursie naar Vlaanderen om de brulkikkers in het echt te zien.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.