Home

Achtergrond

Start bouw bedrijfswoning leidt niet tot belastingheffing

Volgens de rechtbank Haarlem leidt de start van de bouw van een bedrijfswoning niet tot belastingheffing.

Volgens de rechtbank vindt de waardestijging plaats in box 3 en wordt daarom niet als winst uit onderneming belast.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbende heeft een stuk grond gekocht, waarvan hij meteen een deel van 2 ha tot zijn privévermogen heeft gerekend. Twee jaar na de aankoop van de grond heeft belanghebbende een bouwvergunning verkregen voor de bouw van een woning met bedrijfsruimte. Volgens de taxateur van de Belastingdienst is de waarde van de ondergrond van de bedrijfswoning € 330.000, terwijl belanghebbende hieraan € 81.793 van de aankoopprijs heeft toegerekend. De inspecteur is van mening dat de waardevermeerdering van de grond, ontstaan door de start van de bouw van de woning, als winst uit onderneming nagevorderd mag worden. De rechtbank deelt deze mening niet. Er is geen sprake van een belaste sfeerovergang nu belanghebbende het desbetreffende gedeelte van het perceel van meet af aan tot zijn privévermogen heeft gerekend. Er hebben sinds de aankoop geen transacties meer plaatsgevonden met betrekking tot het perceel, dus er kan niet gezegd worden dat er enig voordeel is gerealiseerd. Het feit dat de grond is waarde is gestegen is geen belastbaar feit. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Rechtbank Haarlem 19 april 2010, nummer 08/06649, LJN BM1595

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.