Home

Achtergrond 241 x bekeken 1 reactie

Sector wacht bij verduurzaming energie CO2 tekort in 2020

De Nederlandse glastuinbouw komt in 2020 circa 1,2 Mton CO2 tekort wanneer het de doelstelling haalt van 20 procent duurzaam energiegebruik.

Dat blijkt uit berekeningen van het landbouweconomisch instituut LEI, onderdeel van Wageningen Universiteit.

De Nederlandse glastuinbouw en de overheid hebben een convenant gesloten waarin de sector 20 procent van het netto totaal energiegebruik in 2020 invult met duurzame energie. Probleem is dat bij de opwekking van veel vormen van duurzame energie anders dan bij fossiele brandstoffen geen CO2 vrij komt.

Nu wordt CO2, nodig voor de groei van planten, in kassen vooral geleverd door rookgassen die voortkomen uit de eigen energievoorziening, zoals gasmotoren (wkk)en ketels. Een kleiner deel van de CO2-voorziening wordt als industrieel bijproduct aangekocht bij derden.

De vraag naar CO2 neemt toe door nieuwe teeltconcepten en rassen die per plant of oppervlakte-eenheid meerproductie mogelijk maken bij voldoende CO2-gift. Ook wordt steeds lichter geteeld, CO2 zou de beperkende factor kunnen worden als de lichtintensivering niet vergezeld wordt van CO2-intensivering, aldus het rapport.

In 2008 betrok de glastuinbouw circa 465 ton CO2 van derden. In 2020 is de vraag volgens het LEI gestegen tot 1,5 Mton. Of de ambitieuze doelstelling van 20 procent duurzame energievoorziening gehaald wordt, is echter de vraag. Nu ligt dit aandeel op ongeveer 1,2 procent.

Het LEI adviseert de overheid en tuinbouw bij het stellen van doelstellingen en stimuleren van duurzame energieconcepten rekening te houden met de CO2-balans.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Tobias Praamstra

    Fantastisch nieuws! Dat zou namelijk betekenen dat er in 2020 in Nederland minder ondergrondse CO2-opslag hoeft plaats te vinden, een end-of-pipe maatregel die nota bene energie kost. Door het inzetten van het overschot van industrieel CO2 in de glastuinbouw snijdt het mes aan twee kanten. De uitdaging zit 'm in het transport van industrieel CO2 naar de kas.

Of registreer je om te kunnen reageren.