Home

Achtergrond

Sector: communicatie bij dioxine-incident slecht

De communicatie van de verschillende partijen tijdens het dioxine-incident van begin deze maand in de voersector en in de biologische eierketen is slecht geweest en veel te laat op gang gekomen.

Die conclusie trekken verschillende partijen uit een eerste evaluerend door de zogenoemde ketenberaadgroep naar aanleiding van dit incident. In de ketenberaadgroep zitten vertegenwoordigers van alle partijen die bij de productieketen betrokken zijn geweest.

Hoewel een eierpakstation al op 4 maart een signaal afgaf dat er iets mis zou zijn met de biologische eieren is er geen alarm geslagen. Rond de twintigste april constateerde de Voedsel- en Warenautoriteit verhoogde dioxinegehalten in biologische eieren. Omdat biologische eieren erom bekend staan dat ze tamelijk hoge dioxinegehalten hebben, is er toen geen alarm geslagen. Het draaiboek dat beschikbaar is voor dit soort incidenten schrijft voor dat partijen elkaar op de hoogte stellen en dat de ketenberaadgroep bij elkaar komt. In de verdere afhandeling van de problemen ligt de regiefunctie bij het Productschap Diervoeders. Het Productschap Diervoeders werd pas op 4 mei na berichten uit ondermeer Duitsland op de hoogte gesteld van de problemen.

Deze bevinding is voor Theo Meijer, voorzitter van het Productschap Diervoeders, reden om de crisisdraaiboeken waar de sector over beschikt nog eens te laten beoordelen door een derde partij. "Een voorstel komt woensdag aan de orde in de bestuursvergadering van het productschap", aldus Meijer. Hij blijft voorstander van de regiefunctie voor het PDV.

Verschillende partijen hebben ook de indruk dat de sector geluk heeft gehad dat het hier een incident in de biologische sector betrof. "Als dit in de gangbare sector was gebeurd had de Nederlandse overheid waarschijnlijk zelf allerlei beperkende maatregelen getroffen", zegt Steven Freriks van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. In dit geval zijn er vragen gesteld in de Kamer en is er politiek nauwelijks ophef over geweest.

Of registreer je om te kunnen reageren.